• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến 1/5/2023, với thông điệp: "Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo"; "Sách cho tôi, cho bạn"

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch số 339/KH-UBND về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Theo đó, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của xuất bản điện tử; đưa ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới, kết nối các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 2 từ Trung ương với các bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương. Trong đó, các hoạt động chính, trọng tâm sẽ được tổ chức từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 đến ngày 01 tháng 05 năm 2023.

​Về tổ chức thực hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các địa phương tổ chức Lễ Khai mạc cùng chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc; các hoạt động hưởng ứng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, trong hệ thống thư viện và các thiết chế văn hóa. Các cơ quan thông tin, báo chí phối hợp tuyên truyền các hoạt động của Ngày sách Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, đồng thời xây dựng các chuyên mục về sách, giới thiệu các mô hình và tổ chức, cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc. Các bộ, ngành, tổ chức hội, đoàn thể Trung ương: Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Đối với các địa phương cần triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ 2 năm 2023 gắn với nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong năm 2023; trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2, đồng thời đẩy mạnh công tác tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc đến các địa bàn cơ sở, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả.

Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 nằm trong hoạt động thường niên thuộc Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của  Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Việc hưởng ứng, tổ chức sâu rộng hoạt động này trên toàn quốc nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ 2 trên địa bàn tỉnh.

T.H

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai