• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Quyết định phê duyệt danh mục và dự toán Quản trị, bảo trì và theo dõi việc vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai năm 2023

Ngày 29/12/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 219/QĐ-STTTT phê duyệt danh mục và dự toán Quản trị, bảo trì và theo dõi việc vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

Danh mục và dự toán:

STT

Tên công việc

Số lượng

Đơn vị tính

 Chi phí thuê khoán 01 tháng

I

Kiểm tra bảo trì tại các quầy và khu vực dành cho người dân, doanh nghiệp

 

8.000.000

1

Kiểm tra, hỗ trợ vận hành, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi cho máy trạm

50

thiết bị

 

2

Kiểm tra hoạt động màn hình máy tính, màn hình tivi, máy in, máy all in one

63

thiết bị

 

3

Kiểm tra, cập nhật hệ điều hành, antivirus cho các máy trạm

50

thiết bị

 

4

Kiểm tra, hỗ trợ vận hành, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi cho các máy tính bảng tại các quầy

17

thiết bị

 

5

Hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ vận hành phần mềm cho CBCC tại các quầy (quên/sai thao tác, bổ sung, thay đổi nhân sự)

23

 Quầy

 

6

Kiểm tra, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi kết nối mạng, kết nối đến các thiết bị ngoại vi tại các quầy

23

Quầy

 

7

Kiểm tra hoạt động, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi cho các máy tính tại khu vực dành cho người dân, doanh nghiệp

9

 Bộ

 

8

Kiểm tra, cập nhật hệ điều hành, antivirus cho các máy tính tại khu vực dành cho người dân, doanh nghiệp

9

Bộ 

 

9

Kiểm tra, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi kết nối mạng, kết nối đến các thiết bị ngoại vi tại cho các máy tính tại khu vực dành cho người dân, doanh nghiệp

9

Bộ 

 

10

Kiểm tra hoạt động, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi cho máy all in one

4

thiết bị

 

11

Kiểm tra, hỗ trợ thay đổi vị trí gọi số thứ tự của các quầy, thay đổi hình ảnh trên màn hình LCD, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi trên phần mềm gọi số tại các quầy

23

Quầy

 

12

Kiểm tra, hỗ trợ thay đổi vị trí đặt số điện thoại nội bộ tại các quầy

23

Quầy

 

13

Hỗ trợ vận hành phần mềm cho nhân viên ngân hàng Vietcombank Đồng Nai

3

 Quầy

 

14

Kiểm tra, cấu hình, phân quyền lại vị trí quầy, nhân sự trên phần mềm lấy ý kiến người dân và hệ thống một cửa, khi có sự thay đổi vị trí quầy hoặc nhân sự theo yêu cầu của TTHCC tỉnh.

23

Quầy

 

15

Kiểm tra, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi cho phần mềm lấy ý kiến người dân

1

Hệ thống

 

II

Kiểm tra, bảo trì hệ thống ngoài quầy

 

12.800.000

1

Kiểm tra, cập nhật hệ điều hành và cơ sở dữ liệu cho phần mềm diệt virus trên các máy chủ

1

 

Thiết bị

 

2

Kiểm tra, theo dõi nhiệt độ phòng máy chủ, đề xuất phương án bảo trì, khắc phục lỗi của thiết bị làm mát

1

Hệ thống

 

3

Thực hiện sao lưu dữ liệu hệ thống máy chủ và các thiết bị mạng

1

Hệ thống

 

4

Thực hiện sao lưu dữ liệu hệ thống tổng đài điện thoại

1

Hệ thống

 

5

Thực hiện sao lưu dữ liệu các máy bốc số

3

Thiết bị

 

6

Kiểm tra, hỗ trợ vận hành, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi cho phần mềm bốc số

1

Hệ thống

 

7

Kiểm tra hoạt động, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi cho thiết bị bốc số

3

Thiết bị

 

8

Kiểm tra, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi cho hệ thống tổng đài điện thoại

1

Hệ thống

 

9

Kiểm tra, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi cho phần mềm một cửa

1

Hệ thống 

 

10

Kiểm tra, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi cho phần mềm tra cứu thông tin

1

Hệ thống 

 

11

Kiểm tra, hỗ trợ vận hành, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi cho dịch vụ công trực tuyến

1

 Hệ thống

 

12

Kiểm tra, hỗ trợ vận hành, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi cho phần mềm thu phí, lệ phí

1

 Hệ thống

 

13

Kiểm tra hoạt động, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi đường truyền mạng internet, mạng SLCD, mạng kết nối phần mềm nội bộ của các Sở ngành

4

 Đường mạng

 

14

Kiểm tra hoạt động, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi kết nối các line điện thoại

23

Line 

 

15

Kiểm tra, hỗ trợ vận hành, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi hệ thống mạng, wifi
Đề xuất các giải pháp, thiết bị để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định 24/7

14

Thiết bị

 

16

Kiểm tra, hỗ trợ vận hành, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi cho phần mềm thống kê tiếp nhận theo quầy

23

Quầy 

 

17

Kiểm tra, hỗ trợ vận hành, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi cho máy tính tại các phòng thuộc TTHCC

4

Phòng

 

18

Kiểm tra, cập nhật hệ điều hành, antivirus cho máy tính tại các phòng thuộc TTHCC

4

Phòng

 

19

Kiểm tra, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khắc phục lỗi kết nối mạng, kết nối đến các thiết bị ngoại vi cho máy tính tại các phòng thuộc TTHCC

4

Phòng

 

20

Hỗ trợ sử dụng phần mềm cho nhân sự các phòng thuộc TTHCC

3

 Phòng

Tổng chi phí cho 01 tháng

 

20.800.000

Tổng chi phí cho 12 tháng

 

249.600.000  

Tổng giá trị: 249.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm ngàn đồng).

Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp năm 2023 (theo Quyết định số 535/QĐ-STC ngày 13/12/2022 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2023).

Tải Quyết định tại đây: 2. QD219_phe duyet Danh muc HCC 2023.pdf2. QD219_phe duyet Danh muc HCC 2023.pdf

TV​T.

Các tin khác

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai