• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường công tác truyền thông chính sách


Ngày 21/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao có hiệu quả Chỉ thị trên, Bộ Thông tin và Truyền đã ban hành Quyết định số 765 QĐ-BTTTT ngày 28/4/2023 về Chương trình hành động thực hiện thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách.
​​
Chương trình hành động tập trung vào 06 nhiệm vụ: rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch; chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin; truyền thông chính sách của Bộ; quản lý và xử lý vi phạm; công tác bồi dưỡng, tập huấn; xây dựng mạng lưới kết nối truyền thông.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế của công chức, viên chức làm công tác truyền thông. Đồng thời Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát sửa đổi danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đối với thể loại báo nói, báo hình, báo in và điện tử để làm cơ sở đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan truyền thông, báo chí làm nhiệm vụ truyền thông chính sách; Theo dõi, rà quét, đo kiểm, giám sát, đánh giá và điều tiết thông tin về truyền thông chính sách trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử để phản ánh dòng chảy chính của xã hội, tạo ra năng lượng tích cực, lan tỏa niềm tin để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; Quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử và chủ động đấu tranh bóc gỡ, ngăn chặn tin giả, tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ chính quyền với nhân dân, xuyên tạc chủ trương chính sách, gây mất đoàn kết trong xã hộim, phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; Đánh giá, xử lý các cơ quan báo chí hoạt động sai tôn chỉ mục đích, giấy phép hoạt động báo chí; Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kiện toàn, phát triển bộ phận truyền thông bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ kết nối, chủ động cung cấp thông tin và xử lý các vấn đề dư luận xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành, địa phương.

 

L.LL.L

Các tin khác

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai