Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Pháp luật chuyên ngành
Trang thông tin điện tử nào phải có giấy phép thiết lập?
Cập nhật 04/05/2017 08:41 Xem với cỡ chữ

​       Qua công tác thanh, kiểm tra hoạt động của các trang thông tin điện tử thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận nhiều trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng, trong đó có việc thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nhưng không đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trang thông tin điện tử được phân thành 5 loại: Báo điện tử dưới hình thức trang thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử tổng hợp; Trang thông tin điện tử nội bộ; Trang thông tin điện tử cá nhânTrang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành. Trong đó:

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tchức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

         Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hp.

Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hp.

         Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, y tế, giáo dục và các lĩnh vực chuyên ngành khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.


Ảnh minh họa: Các trang thông tin điện tử.

        Theo nội dung Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội, các trang thông tin điện tử phải có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm: Trang thông tin điện tử tổng hợp; Các trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành, mạng xã hội có cung cấp thông tin tổng hợp; Trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan báo chí.

Cũng theo Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT: Mạng xã hội; Các trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành, trang thông tin điện tử tổng hợp nếu thiết lập mạng xã hội (có nghĩa là các trang thông tin điển tử này có cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác) phải đề nghị cấp phép như đối với mạng xã hội.

Về thẩm quyền cấp giấy phép: Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp tùy theo đối tượng.

​TN 

 

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai