Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Pháp luật chuyên ngành
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017
Cập nhật 02/02/2018 17:11 Xem với cỡ chữ

Ngày 31/01/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 126/QĐ-BTTTT Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017.

Theo đó, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực bao gồm 37 văn bản (22 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 15 văn bản hết hiệu lực một phần) thuộc các lĩnh vực Bưu chính-viễn thông; Báo chí- xuất bản; Công nghệ thông tin và cơ cấu tổ chức. Cụ thể:

Lĩnh vực Bưu chính-Viễn thông: Thông tư số 04/2015/TT-BTTTT ngày 10/3/2015 Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869 -915 MHz, 925 – 960 Mhz, 1710-1785 MHz và 1805-1880MHz; Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước; Thông tư số 03/2012/TT-BTTTT ngày 20/3/2012 Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo; Thông tư số 20/2009/TT-BTTTT ngày 28/5/2009 Quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích; Thông tư liên tịch số 05/1997/TTLT/TCBĐ-BNV-BTC-BTM ngày 26/7/1997 Hướng dẫn việc kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hàng hóa kinh doanh gửi qua đường bưu chính trong nước; Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2008 Ban hành quy chế đào tạo và cấp Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hàng hải; Quyết định số 40/2006/QĐ-BBCVT ngày 11/9/2006 Ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Bưu chính, Viễn thông; Quyết định số 05/2004/QĐ-BBCVT ngày 20/01/2004 Ban hành quy định về mã bưu chính quốc gia;Quyết định số 90/2003/QĐ-BBCVT ngày 15/5/2003 Ban hành Quy định về việc phát hành tem bưu chính kỷ niệm; Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 113/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia; Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của bộ trưởng Bộ TTTT quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động; Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông; Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 Ban hành quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng; Thông tư 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắc buộc kiểm định; Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010 Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam; Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD ngày 10/12/2007 Hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà nhiều tầng còn nhiều chủ sử dụng; Quyết định số 860/2002/QĐ-TCBĐ ngày 17/10/2002 Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam. Cho nghiệp vụ cố định mặt đất băng tần (30-60) GHz

Báo chí, xuất bản: Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/05/2013 Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT ngày 01/11/2011 Quy định chi tiết việc cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử, giấy phép chuyên trang báo chí điện tử; Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01/3/2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình; Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19/7/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san; Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 Hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo; Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 Ban hành quy chế xuất bản bản tin; Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2015 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm; Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

Công nghệ thông tin: Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/02/2014 Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 06/2012/TT-BTTTT ngày 05/6/2012 Quy định về việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyên ngành thông tin và truyền thông; Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT ngày 04/10/2011 Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam; Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 Phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Cơ cấu tổ chức: Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TTTT; Nghị định số 88/2013/NĐ-CP ngày 01/8/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam; Thông tư liên tịch số 34/2011/TTLT-BTTTT-BNG ngày 24/11/2011 Hướng dẫn việc phối hợp thi hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TTTT thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phòng văn hóa và thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 31/01/2018.

KN

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai