Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu thực hiện Chuyên đề “Tăng cường chất lượng và nâng cao năng lực hoạt động cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” trên Báo Đại biểu Nhân dân (09/12/2022 19:50)
Ngày 07/12/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-STTTT về phê duyệt kết quả chỉ định thầu thực hiện Chuyên đề “Tăng cường chất lượng và nâng cao năng lực hoạt động cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” trên Báo Đại biểu Nhân dân.
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Xây dựng Trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai (05/12/2022 06:48)
Ngày 02/12/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 202/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Xây dựng Trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Xây dựng trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai” (05/12/2022 06:45)
Ngày 01/12/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 201/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Xây dựng trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai”
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “Tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (06 tháng đầu năm 2023)’’ (03/12/2022 10:40)
Ngày 28/11/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 193/QĐ-STTTT về phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “Tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (06 tháng đầu năm 2023)’’ với các nội dung cụ thể sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (06 tháng đầu năm 2023)” (03/12/2022 10:37)
Ngày 25/11/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 191/QĐ-STTTT về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (06 tháng đầu năm 2023)” với các nội dung cụ thể sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá thuộc Đề cương và dự toán chi tiết “Nâng cấp hạ tầng CNTT tại TTTHDL tỉnh nhằm đảm bảo ATTT, phục vụ kết nối, khai thác CSDLQG về DC theo Đề án 06 (03/12/2022 10:32)
Ngày 19/11/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 188/QĐ-STTTT về phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá thuộc Đề cương và dự toán chi tiết “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh nhằm đảm bảo an toàn thông tin, phục vụ kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06”, với các nội dung như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu “Triển khai cài đặt bổ sung thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh và tích hợp bổ sung các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh trên cổng dịch vụ công quốc gia đợt 3 - năm 2 (02/12/2022 15:16)
Ngày 29/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 194/QĐ-STTTT về phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu “Triển khai cài đặt bổ sung thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh và tích hợp bổ sung các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh trên cổng dịch vụ công quốc gia đợt 3 - năm 2022”, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Triển khai cài đặt bổ sung thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh và tích hợp bổ sung các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh trên cổng dịch vụ công quốc gia đợt 3 - năm 2022 (02/12/2022 15:14)
Ngày 28/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 192/QĐ-STTTT về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Triển khai cài đặt bổ sung thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh và tích hợp bổ sung các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh trên cổng dịch vụ công quốc gia đợt 3 - năm 2022, với các nội dung như sau:
Quyết định phê duyệt danh mục và dự toán Triển khai cài đặt bổ sung thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh và tích hợp bổ sung các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh trên cổng dịch vụ công quốc gia đợt 3 - năm 2022 (02/12/2022 15:13)
Ngày 25/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-STTTT về việc phê duyệt danh mục và dự toán Triển khai cài đặt bổ sung thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh và tích hợp bổ sung các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh trên cổng dịch vụ công quốc gia đợt 3 - năm 2022, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thẩm định giá chi phí “Xây dựng trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai” (23/11/2022 08:24)
Ngày 21/11/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 189/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thẩm định giá chi phí “Xây dựng trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai”
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai