Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu tư vấn thẩm định giá chi phí thực hiện “Kế hoạch Tập huấn về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2022” (21/09/2022 13:50)
Ngày 20/9/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 135/QĐ-STTTT phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu tư vấn thẩm định giá chi phí thực hiện “Kế hoạch Tập huấn về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2022”.
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 02 (tư vấn) Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu số 01 Lập Kế hoạch thuê Dịch vụ công nghệ thông tin Giám sát an toàn thông tin và Dự phòng thảm họa tức thời DRASS (24/08/2022 16:31)
Ngày 24/8/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 127/QĐ-STTTT phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 02 (tư vấn) Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu số 01 Lập Kế hoạch thuê Dịch vụ công nghệ thông tin Giám sát an toàn thông tin và Dự phòng thảm họa tức thời DRASS đối với các hệ thống thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai, với nội dung cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 3 (tư vấn) Thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 Lập Kế hoạch thuê Dịch vụ công nghệ thông tin Giám sát an toàn thông tin và Dự phòng thảm họa tức thời DRASS (24/08/2022 16:22)
​Ngày 24/8/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 126/QĐ-STTTT phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 3 (tư vấn) Thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 Lập Kế hoạch thuê Dịch vụ công nghệ thông tin Giám sát an toàn thông tin và Dự phòng thảm họa tức thời DRASS đối với các hệ thống thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai, với nội dung cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Thuê Dịch vụ công nghệ thông tin Giám sát an toàn thông tin và Dự phòng thảm họa tức thời DRASS đối với các hệ thống thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai (24/08/2022 15:20)
Ngày 23/08/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 125/QĐ-STTTT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Thuê Dịch vụ công nghệ thông tin Giám sát an toàn thông tin và Dự phòng thảm họa tức thời DRASS đối với các hệ thống thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai, với nội dung cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Nâng cấp, mở rộng hệ thống Tổng đài Dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai của Sở Thông tin và Truyền thông (24/08/2022 15:16)
Ngày 22/08/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 124/QĐ-STTTT phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Nâng cấp, mở rộng hệ thống Tổng đài Dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai của Sở Thông tin và Truyền thông, với nội dung cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu (tư vấn): lập Kế hoạch thuê Dịch vụ công nghệ thông tin Giám sát an toàn thông tin và Dự phòng thảm họa tức thời DRASS đối với các hệ thống thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai (24/08/2022 15:13)
Ngày 17/08/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 123/QĐ-STTTT phê duyệt dự toán gói thầu (tư vấn): lập Kế hoạch thuê Dịch vụ công nghệ thông tin Giám sát an toàn thông tin và Dự phòng thảm họa tức thời DRASS đối với các hệ thống thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai, với nội dung cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt điều chỉnh kết quả chỉ định thầu Thay thế quạt dàn nóng và trang bị dự phòng thiết bị bơm thoát nước ngưng tụ dàn lạnh cho máy lạnh chính xác ACRD101 (24/08/2022 15:10)
​Ngày 10/08/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 117/QĐ-STTTT phê duyệt điều chỉnh kết quả chỉ định thầu Thay thế quạt dàn nóng và trang bị dự phòng thiết bị bơm thoát nước ngưng tụ dàn lạnh cho máy lạnh chính xác ACRD101, với nội dung cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thay thế quạt dàn nóng và trang bị dự phòng thiết bị bơm thoát nước ngưng tụ dàn lạnh cho máy lạnh chính xác ACRD101 (24/08/2022 15:08)
​Ngày 09/08/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 115/QĐ-STTTT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thay thế quạt dàn nóng và trang bị dự phòng thiết bị bơm thoát nước ngưng tụ dàn lạnh cho máy lạnh chính xác ACRD101, với nội dung cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu “Triển khai cài đặt bổ sung thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh đợt 2 - năm 2022” (15/08/2022 10:01)
Ngày 10/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 118/QĐ-STTTT về phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu “Triển khai cài đặt bổ sung thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh đợt 2 - năm 2022”, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Triển khai cài đặt bổ sung thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh đợt 2 - năm 2022 (15/08/2022 10:00)
Ngày 09/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 116/QĐ-STTTT về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Triển khai cài đặt bổ sung thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh đợt 2 - năm 2022, với các nội dung như sau:
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai