Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở (27/05/2022 09:15)
Ngày 27/5/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số …/QĐ-STTTT về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghi tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở, cụ thể như sau:
Phê duyệt danh mục, dự toán mua sắm thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ năm 2022 (26/05/2022 10:29)
Ngày 26/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 61/QĐ-STTTT về phê duyệt danh mục, dự toán mua sắm thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (06 tháng cuối năm 2022)” (21/05/2022 23:33)
Ngày 10/5/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 51/QĐ-STTTT về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (06 tháng cuối năm 2022)” với các nội dung cụ thể sau:
Quyết định phê duyệt E-HSMT (Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng) Gói thầu số 02 (phi tư vấn): Kiểm thử vận hành thử phần mềm (09/05/2022 09:58)
Ngày 05/5/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 47/QĐ-STTTT về việc phê duyệt E-HSMT (Chào hàng cạnh tranh qua mạng) Gói thầu số 02 (phi tư vấn): Kiểm thử vận hành thử phần mềm thuộc Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng kho quản lý dữ liệu điện tử và nâng cấp chức năng phần mềm số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai”, với các nội dung cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt E-HSMT (Đấu thầu qua mạng) Gói thầu số 01 (thiết bị): Xây dựng kho quản lý dữ liệu điện tử và nâng cấp chức năng phần mềm số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai (09/05/2022 09:57)
Ngày 05/5/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 48/QĐ-STTTT về việc phê duyệt E-HSMT (đấu thầu qua mạng) Gói thầu số 01 (thiết bị): Xây dựng kho quản lý dữ liệu điện tử và nâng cấp chức năng phần mềm số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai (gồm: Phần mềm; Cấu hình; Đào tạo, tâp huấn thuộc Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng kho quản lý dữ liệu điện tử và nâng cấp chức năng phần mềm số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai”, với các nội dung cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt danh mục và dự toán Tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (06 tháng cuối năm 2022) (07/05/2022 20:21)
Ngày 05/5/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 46/QĐ-STTTT về phê duyệt danh mục và dự toán Tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (06 tháng cuối năm 2022) với các nội dung như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị cung cấp bản quyền phần mềm phòng, chống phần mềm độc hại năm 2022 (07/05/2022 20:16)
Ngày 06/5/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 49/QĐ-STTTT về phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị cung cấp bản quyền phần mềm phòng, chống phần mềm độc hại năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp bản quyền phần mềm phòng, chống phần mềm độc hại năm 2022 (07/05/2022 20:15)
​Ngày 04/5/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 45/QĐ-STTTT về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp bản quyền phần mềm phòng, chống phần mềm độc hại năm 2022 với các nội dung như sau:
Quyết định phê duyệt danh mục và dự toán Mua sắm bản quyền phần mềm phòng, chống phần mềm độc hại năm 2022 (07/05/2022 20:08)
Ngày 29/4/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 44/QĐ-STTTT về phê duyệt danh mục và dự toán Mua sắm bản quyền phần mềm phòng, chống phần mềm độc hại năm 2022 với các nội dung như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ địn​h thầu gói thầu tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết dự án “Xây dựng Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Đồng Nai” (18/04/2022 13:55)
​Ngày 05/4/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 39/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ địn​h thầu gói thầu tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết dự án “Xây dựng Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Đồng Nai” với các nội dung như sau:
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai