Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Một cửa điện tử
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tuyên tryền phổ biến pháp luật
Chọn lĩnh vực:
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng bản đồ số quốc gia (27/06/2022 13:42)
Ngày 22/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT về Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia.

Xem thêm ...

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (27/06/2022 09:26)
Ngày 24/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Xem thêm ...

Quyết định Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí TT và TT của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (23/06/2022 08:19)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí TT và TT của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025

Xem thêm ...

Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. (23/06/2022 07:54)
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BTTTT quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.

Xem thêm ...

Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. (23/06/2022 07:43)
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.

Xem thêm ...

Quyết định phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030. (19/06/2022 12:08)
Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 729/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030.

Xem thêm ...

5 Luật mới được Quốc hội thông qua (16/06/2022 14:21)
05 Luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội XV bao gồm Luật Cảnh sát cơ động 2022; Luật Điện ảnh 2022; Luật Thi đua, khen thưởng 2022; Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022; Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022.

Xem thêm ...

​Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1014/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án Bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025. (14/06/2022 16:11)
Ngày 02/6/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1014/​QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án Bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025.

Xem thêm ...

Quyết định ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. (11/06/2022 19:48)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1485/QĐ-UBND về ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

Xem thêm ...

Bộ TTTT ban hành Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) (10/06/2022 09:56)
Bộ TTTT ban hành Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs)

Xem thêm ...

1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai