Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông báo

Danh sách Tổ chức, Cá nhân đã được cấp Chứng thư số, Chữ ký số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (tính đến Quý II/2018)

Đăng ngày: 01/07/2018
Tiêu đề thông báo: Danh sách Tổ chức, Cá nhân đã được cấp Chứng thư số, Chữ ký số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (tính đến Quý II/2018)
Nội dung thông báo:

​​    

Danh sách Tổ chức, Cá nhân đã được cấp Chứng thư số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tính đến Quý II/2018, tổng ​Chứng thư số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là: 1664, trong đó:

1. Danh sách Tổ chức được cấp:

- Sở ngành: 154 Bộ chứng thư số DANH SACH TO CHUC DUOC CHUNG THU SO_SONGANH (QuyII2018).pdfDANH SACH TO CHUC DUOC CHUNG THU SO_SONGANH (QuyII2018).pdf

- Địa phương: 385 Bộ Chứng thư số DANH SACH TO CHUC DUOC CHUNG THU SO_DIAPHUONG (QuyII2018).pdfDANH SACH TO CHUC DUOC CHUNG THU SO_DIAPHUONG (QuyII2018).pdf

2. Danh sách Cá nhân được cấp:

- Sở ngành: 545 Bộ chứng thư số DANH SACH CA NHAN DUOC CAP CHUNG THU SO_SONGANH (QuyII2018).pdfDANH SACH CA NHAN DUOC CAP CHUNG THU SO_SONGANH (QuyII2018).pdf

- Địa phương: 580 Bộ Chứng thư số  DANH SACH CA NHAN DUOC CAP CHUNG THU SO_DIAPHUONG (QuyII2018).pdfDANH SACH CA NHAN DUOC CAP CHUNG THU SO_DIAPHUONG (QuyII2018).pdf

3. Danh sách Tổ chức, Cá nhân đang chờ cấp:

84 Bộ Chứng thư số DANH SACH TO CHUC CA NHAN DANG CHO CAP CHUNG THU SO (QuyII2018).pdfDANH SACH TO CHUC CA NHAN DANG CHO CAP CHUNG THU SO (QuyII2018).pdf


File đính kèm:​​  

Ngày đăng thông báo: 01/07/2018

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn