• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thanh tra Sở

Thanh tra Sở

1. Chức năng:

Thanh tra là đơn vị thuộc Sở thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc tiến hành thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; chủ trì tham mưu công tác giám định tư pháp ngành thông tin, truyền thông; công tác xử lý vi phạm hành chính.

Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra định kỳ hoặc đột xuất; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc giao.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

e) Báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc, Chánh Thanh tra.

h) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết.

i) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

k) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tổng hợp, báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng.

l) Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra chuyên ngành thông tin và truyền thông đối với phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Theo dõi nắm bắt thông tin và kịp thời có văn bản trao đổi với Ủy ban nhân dân huyện khi lĩnh vực kiểm tra của địa phương vượt thẩm quyền phân cấp quản lý chuyên ngành thông tin và truyền thông của các địa phương theo quy định của pháp luật.

m) Thực hiện công tác thi đua trong ngành Thanh tra.

n) Chủ trì tham mưu quản lý công tác giám định tư pháp ngành thông tin và truyền thông;

o) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các loại hợp đồng; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.​

  * Thông tin liên hệ:

  Số điện thoại: 0251.3810388

  *  Thông tin công chức:

Stt

Họ và tên​

​​
Chức danh

Địa chỉ thư đi​ện tử

1.

Nguyễn Thanh Hương

Chánh thanh tra

huongnt@dongnai.gov.vn

2.

Nguyễn Thị Kim yến

Thanh tra viên


yenntk@dongnai.gov.vn
​​​


Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai