• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Ban Giám đốc


BAN GIÁM ĐỐC SỞ

1. Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc

- Lãnh đạo quản lý chung, toàn diện hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phụ trách các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch ngành thông tin truyền thông; công tác ký kết thỏa thuận, điều ước trong nước và quốc tế; tổ chức nhân sự, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng CBCCVC và người lao động, tài chính – tài sản công; bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước ;an ninh quốc phòng; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo, công nghệ thông tin, điện tử.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các phòng Công nghệ Thông tin; Thanh tra và Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

- Kiêm nhiệm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng lương; Trưởng Ban Bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Chủ tài khoản của Sở Thông tin Truyền thông.

- Là người phát ngôn của Sở Thông tin Truyền thông.

- Theo dõi địa bàn các huyện: Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, TP Biên Hòa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

- Số điện thoại: 0251.39495672. Bà Giang Thị Thu Nga - Phó Giám đốc

- Thực hiện nhiệm vụ Phó Giám đốc thường trực khi Giám đốc vắng;

- Phụ trách các lĩnh vực: bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện; công tác pháp chế; tổng đài dịch vụ công 1022; hợp tác với Hội Nông dân; Nông thôn mới; hành chính quản trị; công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng khối Văn phòng Sở, Phòng VHTT và Khối Doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông.

- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Bưu chính, Viễn thông, Văn phòng (trừ lĩnh vực tổ chức nhân sự, kế hoạch tài chính, dân vận chính quyền và dân chủ cơ sở).

- Kiêm nhiệm các chức danh: Chính trị viên Chỉ huy trưởng BCHQS sở; Trưởng Ban biên tập trang thông tin điện tử của sở.

- Được ủy quyền là chủ tài khoản thứ nhất.

- Theo dõi địa bàn các huyện: Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc.

- Số điện thoại: 0251.3810181.

- Địa chỉ thư điện tử: ngagtt@dongnai.gov.vn

3. Ông Võ Hoàng Khai - Phó Giám đốc

- Phụ trách các lĩnh vực: phát thanh, truyền hình; báo chí; xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; quảng cáo; công tác dân vận chính quyền và dân chủ cơ sở; công tác thanh niên.

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng Khối, Đài Truyền thanh và Khối thi đua 12 của tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Báo chí, Xuất bản và Thông tin cơ sở.

- Kiêm nhiệm các chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Phó Chủ tịch Hội đồng kỷ luật; Phó Chủ tịch Hội đồng lương;Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Chỉ huy trưởng BCHQS sở​.

- Theo dõi địa bàn các huyện: Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Long Khánh, Trảng Bom.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc.

- Số điện thoại: 0251.3810339

- Địa chỉ thư điện tử: khaivh@dongnai.gov.vn


Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai