• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thông tin đấu thầu

Quyết định số 24/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu tư vấn lập kế hoạch “Kế hoạch thuê dịch vụ Điện toán đám mây (ĐTĐM) nhằm phục vụ thực hiện chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

Quyết định số 24/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu tư vấn lập kế hoạch “Kế hoạch thuê dịch vụ Điện toán đám mây (ĐTĐM) nhằm phục vụ thực hiện chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

Quyết định số 23/QĐ-STTTT về phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu tư vấn lập kế hoạch “Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Đồng Nai”

Quyết định số 23/QĐ-STTTT về phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu tư vấn lập kế hoạch “Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Đồng Nai”

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU

Gói thầu tư vấn lập kế hoạch “Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Đồng Nai”

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU

Gói thầu tư vấn lập kế hoạch “Kế hoạch thuê dịch vụ Điện toán đám mây nhằm phục vụ thực hiện chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

Quyết định số 15/QĐ-STTTT phê duyệt dự toán gói thầu thực hiện lập kế hoạch “Kế hoạch Thuê dịch vụ công nghệ thông tin hệ thống họp trực tuyến cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

Quyết định số 15/QĐ-STTTT phê duyệt dự toán gói thầu thực hiện lập kế hoạch “Kế hoạch Thuê dịch vụ công nghệ thông tin hệ thống họp trực tuyến cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Quyết định số 17/QĐ-STTTT ​phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập kế hoạch “Kế hoạch Thuê dịch vụ công nghệ thông tin hệ thống họp trực tuyến cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

Quyết định số 17/QĐ-STTTT ​phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập kế hoạch “Kế hoạch Thuê dịch vụ công nghệ thông tin hệ thống họp trực tuyến cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

Quyết định số 13/QĐ-STTTT ​phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ “Điện toán đám mây (ĐTĐM) nhằm phục vụ thực hiện chương trình chuyển đổi số trên địa bàn”

Quyết định số 13/QĐ-STTTT ​phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ “Điện toán đám mây (ĐTĐM) nhằm phục vụ thực hiện chương trình chuyển đổi số trên địa bàn”

Quyết định số 09/QĐ-STTTT về việc phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Kế hoạch thuê dịch vụ “Điện toán đám mây (ĐTĐM) nhằm phục vụ thực hiện chương trình chuyển đổi số trên địa bàn”

Quyết định số 09/QĐ-STTTT về việc phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Kế hoạch thuê dịch vụ “Điện toán đám mây (ĐTĐM) nhằm phục vụ thực hiện chương trình chuyển đổi số trên địa bàn”

Quyết định phê duyệt hủy kết quả đấu thầu gói thầu: Tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023

​Ngày 25/12/2023, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 162/QĐ-STTTT về việc​ phê duyệt hủy kết quả đấu thầu gói thầu: Tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023​,

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm nâng cấp, bổ sung tài nguyên lưu trữ trên các hệ thống lưu trữ tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai

Ngày 19/12/2023, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 159/QĐ-STTTT về việc ​phê duyệt kết quả chỉ định tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm nâng cấp, bổ sung tài nguyên lưu trữ trên các hệ thống lưu trữ tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai​​.

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai