• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thông tin đấu thầu

Quyết định số 81/QĐ-STTTT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 130/QĐ-STTTT ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống thông ti

Quyết định số 81/QĐ-STTTT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 130/QĐ-STTTT ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Đồng Nai”

Quyết định số 78/QĐ-STTTT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 13/QĐ-STTTT ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ “Điện toán đám mây n

Quyết định số 78/QĐ-STTTT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 13/QĐ-STTTT ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ “Điện toán đám mây nhằm phục vụ thực hiện chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh”

Quyết định số 77/QĐ-STTTT điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quyết định số 09/QĐ-STTTT ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Kế hoạch thuê dịch vụ “Điện toán đám mây nhằm phục v

Quyết định số 77/QĐ-STTTT điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quyết định số 09/QĐ-STTTT ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Kế hoạch thuê dịch vụ “Điện toán đám mây nhằm phục vụ thực hiện chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh”

Quyết định số 73/QĐ-STTTT điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 40/QĐ-STTTT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi “Dự án Nâng cấp trung tâm dữ liệu tỉnh Đồng Nai hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

Quyết định số 73/QĐ-STTTT điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 40/QĐ-STTTT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi “Dự án Nâng cấp trung tâm dữ liệu tỉnh Đồng Nai hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giai đoạn 2023-2028”

Quyết định số 69/QĐ-STTTT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Tổ chức Đoàn công tác đi nghiên cứu thị trường mô hình chip bán dẫn; mô hình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin kết hợp tham dự Hội nghị và Triển lãm Thành phố thông m

Quyết định số 69/QĐ-STTTT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Tổ chức Đoàn công tác đi nghiên cứu thị trường mô hình chip bán dẫn; mô hình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin kết hợp tham dự Hội nghị và Triển lãm Thành phố thông minh Đài Loan 2024

Quyết định số 63/QĐ-STTTT phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu tư vấn khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi “Dự án Nâng cấp trung tâm dữ liệu tỉnh Đồng Nai hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giai đoạn 2023-2028”

Quyết định số 63/QĐ-STTTT phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu tư vấn khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi “Dự án Nâng cấp trung tâm dữ liệu tỉnh Đồng Nai hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giai đoạn 2023-2028”

Quyết định số 60/QĐ-STTTT phê duyệt E-HSMT gói thầu: Kế hoạch Tổ chức Đoàn công tác đi nghiên cứu thị trường mô hình chip bán dẫn; mô hình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin kết hợp tham dự Hội nghị và Triển lãm Thành phố thông minh Đài Loan 20

Quyết định số 60/QĐ-STTTT phê duyệt E-HSMT gói thầu: Kế hoạch Tổ chức Đoàn công tác đi nghiên cứu thị trường mô hình chip bán dẫn; mô hình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin kết hợp tham dự Hội nghị và Triển lãm Thành phố thông minh Đài Loan 2024

Quyết định 63/QĐ-STTTT phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu tư vấn khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi “Dự án Nâng cấp trung tâm dữ liệu tỉnh Đồng Nai hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giai đoạn 2023-2028”

Quyết định 63/QĐ-STTTT phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu tư vấn khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi “Dự án Nâng cấp trung tâm dữ liệu tỉnh Đồng Nai hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giai đoạn 2023-2028”

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm định EHSMT và Kết quả LCNT KH Tổ chức Đoàn công tác đi nghiên cứu thị trường mô hình chip bán dẫn; mô hình phát triển nguồn nhân lực CNTT kết hợp dự Hội nghị và Triển lãm TP thông minh Đài Loan

Quyết định 59/QĐ-STTTT phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm định EHSMT và Kết quả LCNT Kế hoạch Tổ chức Đoàn công tác đi nghiên cứu thị trường mô hình chip bán dẫn; mô hình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin kết hợp tham dự Hội nghị và Triển lãm Thành phố thông minh Đài Loan 2024

Quyết định số 55/QĐ-STTTT phê duyệt E-HSMT gói thầu: Kế hoạch Tổ chức Đoàn công tác đi nghiên cứu thị trường mô hình chip bán dẫn; mô hình phát triển nguồn nhân lực CNTT kết hợp tham dự Hội nghị và Triển lãm Thành phố thông minh Đài Loan 2024

Quyết định số 55/QĐ-STTTT phê duyệt E-HSMT gói thầu: Kế hoạch Tổ chức Đoàn công tác đi nghiên cứu thị trường mô hình chip bán dẫn; mô hình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin kết hợp tham dự Hội nghị và Triển lãm Thành phố thông minh Đài Loan 2024.

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai