• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Chiến lược quy hoạch phát triển ngành

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 4/5/2024 phê duyệt quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024

Đồng Nai triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đối số báo chí đến năm 2025

Ngày 31-5-2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: nâng cao nhận thức, tăng cường công tác tuyên truyền về chuyển đổi số báo chí; rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm thúc đẩy, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số báo chí; phát triển các sản phẩm báo chí số; phát triển nền tảng số; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2020

Ngày 11/5/2020 Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-BCĐ về việc triển khai, thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2020.

Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1497/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1431/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh Đồng nai ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020.

Ngày 14/9/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 9769/KH-UBND ngày 14/9/2018, về Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 – 2020

9568.Hướng%20dẫn%20DVC%20-%20Cổng%20thông%20tin%20hành%20chính%20một%20cửa%20tỉnh%20Đồng%20Nai.png

Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày 14/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 8619/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, theo đó tỉnh tập trung hoàn thiện, nâng cấp, chuẩn hóa chức năng Trung tâm hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống thủ tục hành chính, các dịch vụ công; hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, chuẩn hóa hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính.

9451.CNTT.jpg

Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020.

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Ngày 15/01/2016 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025.

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai