• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thủ tục hành chính

Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Ngày 13/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 13/7/2021/ về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Tích hợp, cung cấp thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc triển khai tích hợp, cung cấp thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Nhiệm vụ trọng tâm của Sở Thông tin và Truyền thông về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14452/KH-UBND về thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025.

Phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thông qua phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đồng Nai.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3341/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đồng Nai.

Danh mục và hồ sơ mẫu các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về cập nhật, lựa chọn những hồ sơ đã hoàn thành đầy đủ, rõ ràng làm bộ hồ sơ mẫu để công khai cho người dân, doanh nghiệp biết, tham khảo.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định 1531/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai