• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Cải cách hành chính

Giảm mức thu phí, lệ phí thẩm định thủ tục hành chính

Ngày 28/6/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2024/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó sẽ giảm 36 khoản phí, lệ phí từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024

Công bố thủ tục hành chính nội bộ ngành thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1001/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 6 năm 2023 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

Ngày 13/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024

Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Triển khai thí điểm chuẩn hóa lại quy trình, biểu mẫu thủ tục hành chính

Ngày 26/4/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 659/QĐ-BTTTT về việc ban hành Phương án lựa chọn, triển khai thí điểm chuẩn hóa lại quy trình, biểu mẫu của một số thủ tục hành chính và dịch vụ công lĩnh vực thông tin và truyền thông

Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

Ngày 26/4/2024 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1176/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 503/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa

Ngày 29/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 834/QĐ-UBND công bố Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa tỉnh Đồng Nai

Tăng cường trách nhiệm công vụ trong thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp

Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp

Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 29/3/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND kiểm tra trách nhiệm công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai