• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Văn phòng Sở

Văn phòng Sở

1. Chức nă​ng:

Văn phòng là đơn vị thuộc Sở thực hiện chức năng tham mưu lãnh đạo Sở các công tác, nghiệp vụ: Hành chính tổng hợp; tài chính kế toán; quản trị; tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự; thi đua, khen thưởng; dân chủ cơ sở; dân vận chính quyền; QLNN về thanh niên; văn thư, lưu trữ; bảo vệ bí mật nhà nước; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; công tác pháp chế; thực hiện tuyên truyền lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trong nội bộ đơn vị.

2. Nhiệm vụ:

a) Chủ trì tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Sở; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin Truyền thông.

b) Chủ trì tham mưu tổ chức, ghi biên bản và thông báo ý kiến kết luận đối với các hội nghị, cuộc họp chung của Sở.

c) Tham mưu quản lý tài chính, tài sản cơ quan và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

d) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ đấu thầu, quản lý các nguồn vốn đầu tư được Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

đ) Phối hợp tham gia công tác quản lý giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

g) Tham mưu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Tham mưu công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật.

i) Tham mưu tổ chức phong trào thi đua, triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo, đề xuất khen thưởng; tham mưu Giám đốc sở thực hiện các thủ tục khen thưởng theo quy định của pháp luật.

k) Tham mưu thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, dân vận chính quyền; dân chủ cơ sở; công tác QLNN về thanh niên; ISO; xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa; bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ, bảo đảm trật tự an toàn và phòng chống cháy nổ tại cơ quan.

l) Làm đầu mối tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Sở theo mục tiêu và chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

m) Thực hiện công tác pháp chế của Sở: Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác bồi thường của Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế; tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước theo sự phân công của Giám đốc.

n) Tham mưu góp ý thành viên, ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.​

* Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0251.3824841

Số fax: 0251.3827071

* Thông tin công chức:

​Stt

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ thư điện tử

1.

​Ngô Thị Hoàng Oanh

Chánh văn phòng

oanhnth.stttt@dongnai.gov.vn


​2.

Nguyễn Thị Kim Ngọc​​


Chuyên viên

ngocntk@dongnai.gov.vn​

3.

Bùi Quang Tùng

Chuyên viên

tungbqt@dongnai.gov.vn

4.

Võ Mai Thanh Trâm

Chuyên viên

tramvmt@dongnai.gov.vn

5.

Nguyễn Thị Hòa

Chuyên viên

hoant.stttt@dongnai.gov.vn​​

6.

Trần Thị Phương Anh

Chuyên viên

anhttp.stttt@dongnai.gov.vn

7.

Dương Kim Trường Chỉnh

Chuyên viên

chinhdkt@dongnai.gov.vn​

8.

Nguyễn Lê Thị Nga

Chuyên viên

nganlt.stttt@dongnai.gov.vn​


Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai