• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thông báo chi tiết

Tiêu đềHƯỚNG DẪN NHẬN GỬI HỒ SƠ VÀ CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
Nội dung


HƯỚNG DẪN

NHẬN GỬI HỒ SƠ VÀ CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

 

1.   Quy trình nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC

Tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu được nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa chỉ hoặc tại các điểm phục vụ bưu chính, Bưu điện Văn hóa xã, quy trình thực hiện như sau:

 Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân

- Tổ chức, cá nhân có yêu cầu có thể thực hiện đăng ký qua tổng đài dịch vụ công của tỉnh Đồng Nai 0251.3.1022 hoặc qua website: https://caicachhanhchinh.dongnai.gov.vn.

+ Không quá 02 giờ làm việc, nhân viên bưu chính liên hệ các tổ chức, cá nhân có yêu cầu đăng ký.

+ Không quá 04 giờ làm việc kể từ khi hẹn giờ tiếp nhận tại địa chỉ, nhân viên bưu chính đến hướng dẫn và nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân được yêu cầu nộp hồ sơ.

- Tại các điểm phục vụ bưu chính, Bưu điện Văn hóa xã: tổ chức, cá nhân trực tiếp đem hồ sơ TTHC đến gửi tại giao dịch của điểm phục vụ bưu chính, Bưu điện Văn hóa xã để được tiếp nhận.

  Bước 2. Nhân viên bưu chính hướng dẫn và nhận hồ sơ giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

- Nhân viên bưu chính tiến hành kiểm đếm, đối chiếu danh mục tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu đã được Sở Thông tin và Truyền thông công bố trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Trong trường hợp tài liệu có trong hồ sơ còn thiếu so với danh mục tài liệu đã được Sở Thông tin và Truyền thông công bố thì hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ.

- Lập danh mục tài liệu (ghi rõ bản chính, bản sao). Nhân viên bưu chính và đại diện tổ chức, cá nhân cùng ký xác nhận.

- Đóng gói niêm phong hồ sơ.

- Thu lệ phí giải quyết TTHC (nếu có); phí nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC và cấp biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

 Bước 3. Nhân viên bưu chính vận chuyển hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông và giao nhận hồ sơ cho Sở Thông tin và Truyền thông

- Nhân viên bưu chính và Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm đếm, đối chiếu tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu quy định của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Nhân viên bưu chính và Văn thư  Sở Thông tin và Truyền thông cùng ký xác nhận vào phiếu giao nhận hồ sơ.

- Nhân viên bưu chính nộp lại lệ phí giải quyết TTHC đã thu cho Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông và nhận giấy hẹn trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4. Nhân viên bưu chính phát giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2. Quy trình chuyển trả kết quả giải quyết TTHC

Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân

Tổ chức, cá nhân có thể đăng ký chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (khi nộp hồ sơ hoặc sau khi đã nộp hồ sơ)  tại các điểm Giao dịch Bưu điện hoặc qua tổng đài 0251.31022 hoặc qua website: https://caicachhanhchinh.dongnai.gov.vn.

Bước 2. Nhân viên bưu chính giao nhận kết quả giải quyết TTHC với Sở Thông tin và Truyền thông

- Nhân viên bưu chính và cán bộ Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm đếm, đối chiếu tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu mà Sở Thông tin và Truyền thông trả cho tổ chức, cá nhân.

- Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông giao phiếu thu phí giải quyết TTHC cho nhân viên bưu chính (nếu có)

- Nhân viên bưu chính và Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông ký giao nhận kết quả; ký vào sổ gốc theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân (nếu có).

- Nhân viên bưu chính đóng gói niêm phong kết quả giải quyết TTHC.

Bước 3. Nhân viên bưu chính vận chuyển và phát trả hồ sơ giải quyết TTHC đến tổ chức, cá nhân

- Đề nghị đại diện tổ chức, cá nhân xuất trình một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân. Trường hợp phát cho người được ủy quyền nhận thì đề nghị người được ủy quyền nhận xuất trình giấy ủy quyền kèm theo giấy tờ nêu trên.

- Kiểm đếm, đối chiếu tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu mà Sở Thông tin và Truyền thông trả cho tổ chức, cá nhân; thu hồi các giấy tờ theo yêu cầu của Thông tin và Truyền thông (nếu có). Nhân viên bưu chính và đại diện tổ chức, cá nhân ký giao nhận kết quả. Trường hợp các giấy tờ phải thu hồi bị mất thì thực hiện theo quy định cơ quan có thẩm quyền.

- Thu phí giải quyết TTHC (nếu có); phí dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC và cấp chứng từ cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4. Nhân viên bưu chính hoàn trả các giấy tờ đã thu hồi và nộp lại phí giải quyết TTHC cho Sở Thông tin và Truyền thông (nếu có)

   Lưu ý: Trường hợp sau khi không thực hiện được việc phát kết quả TTHC, nhân viên bưu chính đã mời ti thiểu hai lần, mỗi lần cách nhau 02 ngày làm việc nhưng tổ chức, cá nhân không đến nhận kết quả TTHC thì kết quả TTHC được chuyển lại cho Sở Thông tin và Truyền thông để xử lý.​


Ngày đăng24/04/2023 10:17
Tập tin đính kèm

Thông báo khác

STTTiêu đề thông báoNgày đăng
1Cẩm nang chuyển đổi số22/02/2022 14:44
2Khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp năm 202208/03/2022 17:38
3Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ01/04/2022 03:54
4Góp ý dự thảo Kế hoạch Triển khai Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai13/04/2022 20:58
5Dự thảo Nghị Quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai20/04/2022 15:28
6Góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)13/05/2022 15:21
7Về việc tuyển dụng viên chức Đợt 2 năm 202226/05/2022 10:26
8Phụ lục Cung cấp số liệu đánh giá DTI 30/05/2022 13:29
9Lấy ý kiến Dự thảo hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số01/06/2022 14:44
10Góp ý dự thảo Kế hoạch Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh13/06/2022 00:32
11Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 203014/06/2022 12:17
12Kế hoạch Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 203014/06/2022 12:18
13Kế hoạch số 134/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ14/06/2022 12:23
14Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 02)15/06/2022 15:07
15Góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 203021/06/2022 08:02
1 - 15 Next

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai