• image01
 • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thông báo chi tiết

Tiêu đềmời báo giá thuê dịch vụ CNTT Trục liên thông văn bản tỉnh Đồng Nai
Nội dung

Kính gửi: Quý đơn vị/nhà cung cấp

​Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai chuẩn bị thực hiện Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin nâng cấp, mở rộng Trục liên thông văn bản tỉnh Đồng Nai.

Để có cơ sở lập dự toán, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai kính mời đơn vị quan tâm gửi báo giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin nâng cấp, mở rộng Trục liên thông văn bản đến Sở Thông tin và Truyền thông theo nội dung chi tiết như sau:

 • Trục liên thông văn bản tỉnh Đồng Nai là nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh cụ thể như: Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của các sở, ban, ngành, địa phương phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trục liên thông Quốc gia, Trục liên thông cấp bộ để chia sẻ dữ liệu Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ; hệ thống thông tin một cửa điện tử, hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh với cấp bộ, ngành, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cấp chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công…).
 • Hệ thống nâng cấp, mở rộng phải đảm bảo sử dụng được 230 đơn vị hiện hành đồng thời có khả năng mở rộng cho hơn 1.000 các cơ quan đảng, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 • Thời gian thuê: 03 năm.

  - Yêu cầu kỹ thuật đối với Hệ thống họp trực tuyến phải đáp ứng các yêu cầu quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định gồm: Thông tư số 39/2017/TT- TTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 395/QĐ-BTTTT ngày 23/3/2020 Hướng dẫn sử dụng mã định danh văn bản và Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (Phiên bản 1.0); Văn bản số 631/THH-THHT ngày 21/5/2020 của Cục Tin học hóa hướng dẫn yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (Phiên bản 1.0); Văn bản số 677/BTTTT-THH ngày 3/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; Quyết định số 2568/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai, phiên bản 3.0 , hướng tới Chính phủ số; Văn bản số 1016/BTTTT-CĐSQG ngày 22/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xây dựng, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu (theo Đề án 06);

  - Thời gian nhận báo giá: trước ngày 21/5/2024.
 • Địa điểm nhận báo giá: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, số 01 đường 30/4, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc qua địa chỉ email:
  ngkimngocbcvt@gmail.com.
 • Yêu cầu báo giá: Báo giá có ngày tháng, có hiệu lực báo giá, ký đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hơp báo giá có nhiều trang).

Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được sự quan tâm báo giá của Quý đơn vị./.


Ngày đăng23/05/2024 15:15
Tập tin đính kèm

Thông báo khác

STTTiêu đề thông báoNgày đăng
1Cẩm nang chuyển đổi số22/02/2022 14:44
2Khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp năm 202208/03/2022 17:38
3Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ01/04/2022 03:54
4Góp ý dự thảo Kế hoạch Triển khai Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai13/04/2022 20:58
5Dự thảo Nghị Quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai20/04/2022 15:28
6Góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)13/05/2022 15:21
7Về việc tuyển dụng viên chức Đợt 2 năm 202226/05/2022 10:26
8Phụ lục Cung cấp số liệu đánh giá DTI 30/05/2022 13:29
9Lấy ý kiến Dự thảo hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số01/06/2022 14:44
10Góp ý dự thảo Kế hoạch Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh13/06/2022 00:32
11Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 203014/06/2022 12:17
12Kế hoạch Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 203014/06/2022 12:18
13Kế hoạch số 134/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ14/06/2022 12:23
14Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 02)15/06/2022 15:07
15Góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 203021/06/2022 08:02
1 - 15 Next

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai