Chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Câu hỏi
Họ và tên:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Địa chỉ Email:
Tên câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:
TRAO ĐỔI - HỎI ĐÁP
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 04/11/2019 16:11, người hỏi: TRAN THI THANH XUAN
Đơn vị chúng tôi thường kinh doanh trong lĩnh vực Ngân hàng thường xuyên in ấn Form, biểu mẫu, phiếu hạch toán…, và bướm quảng cáo (nội dung bướm quảng cáo phần lớn tự giới thiệu những sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng. Xin hỏi những Form, biểu mẫu, phiếu hạ
TRẢ LỜI
 
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 04/11/2019 16:02, người hỏi: Vũ Minh Long
Quy định gì về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí? Mong được giải đáp
Xin cảm ơn
TRẢ LỜI
1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh là người đứng đầu UBND tỉnh và người được người đứng đầu UBND tỉnh giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (người phát ngôn); người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương đặt tại địa phương là người đứng đầu cơ quan, tổ chức; người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND cấp huyện và UBND cấp xã là Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã.
 
2. Trong trường hợp người đứng đầu cơ quan hành chính, Người phát ngôn không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì thực hiện ủy quyền phát ngôn, cụ thể: Người được ủy quyền phát ngôn của UBND tỉnh là người có trách nhiệm được người đứng đầu ủy quyền thực hiện phát ngôn. Người được ủy quyền phát ngôn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương đặt tại địa phương là cấp phó được giao phụ trách cơ quan. Người được ủy quyền phát ngôn của UBND cấp huyện và UBND cấp xã là cấp phó. Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền tiếp cho người khác. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
 
3. Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước để cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận.Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 giờ, kể từ khi vụ việc xảy ra.Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do cơ quan mình quản lý, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng, phát ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.\
Liên kết hữu ích: <a href="https://beptot.vn/bep-gas-don" title="Bếp gas đơn" </a>
 
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 18/11/2014 09:27, người hỏi: Đào Xuân Thắng

Đơn vị chúng tôi kinh doanh trong lĩnh vực in ấn​ (trừ in tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi dệt may, đan), in lụa trang phục và các sản phẩm dệt (trừ in tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi dệt may, đan). Công ty không có in ấn phẩm hay xuất bản báo chí, vàng mã v.v... Xin hỏi, sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép đủ điều kiện về An Ninh Trật Tự, công ty đã được phép hoạt động chưa? nếu chưa thì cần thêm giấy phép và thủ tục gì?

TRẢ LỜI

1. Căn cứ Điều 1 Nghị định 105/2007/NĐ-CP quy định điều kiện hoạt động in thì Doanh nghiệp hoạt động in lụa trên trang phục và sản phẩm dệt, có giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điểu kiện an ninh trật tự thì trong thời điểm hiện tại Doanh nghiệp đủ điều kiện để hoạt động.

 

2. Tuy nhiên, trong thời gian tới khi Bộ TT&TT ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ “Quy định về hoạt động in” thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thêm các nội dung sau:

 

- Doanh nghiệp phải đăng kí hoạt động cơ sở in với Sở Thông tin và Truyền thông (Theo quy định tại điều 14, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014) và phải đảm bảo các điều kiện:

 

 + Có thiết bị in để thực hiện công đoạn in;

 

 + Có mặt bằng thực hiện in ngoài khu dân cư;

 

 + Có đủ điều kiện an ninh trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

 

 + Có người đứng đầu thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

 

+ Có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

Ngoài ra người dân cũng nên dùng tôn sáng sợi thủy tinh, tấm lấy sáng composite FRP để tiết kiệm điện.

CÂU HỎI
Ngày hỏi: 24/09/2014 09:28, người hỏi: Phạm Minh Quý

Đơn vị chúng tôi thường kinh doanh trong lĩnh vực Ngân hàng thường xuyên in ấn Form, biểu mẫu, phiếu hạch toán…, và bướm quảng cáo (nội dung bướm quảng cáo phần lớn tự giới thiệu những sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng. Xin hỏi những Form, biểu mẫu, phiếu hạch toán..bướm quảng cáo trên đơn vị chúng tôi phải xin phép xuất bản không? 

TRẢ LỜI

Về việc này, Sở TT&TT trả lời anh như sau:

 Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 29/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh thì những loại tài liệu có nội dung sau phải xin cấp giấy phép xuất bản và thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở TT&TT bao gồm:

a) Tài liệu tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước (trong đó bao gồm tài liệu về lịch sử Đảng, chính quyền của địa phương);

b) Tài liệu hướng dẫn học tập và thi hành chủ trương đường lối, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước phục vụ địa phương;

c) Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường phục vụ địa phương;

d) Kỷ yếu hội thảo, kỷ yếu hội nghị, kỷ yếu ngành nghề của các cơ quan, tổ chức Việt Nam đóng tại địa phương.

Vì vậy, những phiếu hạch toán  không phải xin phép xuất bản. Riêng Form, biểu mẫu và bướm quảng cáo nằm trong thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đề nghị anh liên hệ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.​

Một số link hữu ích: Khóa vân tay nhập khẩu - Khóa điện tử samsung chính hãng - khóa từ khách sạn​ giá rẻ tại siêu thị khóa Homego

CÂU HỎI
Ngày hỏi: 23/09/2014 10:42, người hỏi: Tường Gia Vỹ

Tôi đang tập viết truyện nhưng để bài được xuất bản tôi phải làm sao? Nếu muốn gửi bản thảo xuất bản tôi phải làm sao?

TRẢ LỜI

Về việc này Sở TT&TT trả lời như sau: Sở TT&TT là cơ quan quản lý nhà nước về Báo chí – Xuất bản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, không phải là cơ quan xuất bản và phát hành. Vì vậy, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với Nhà Xuất bản Đồng Nai – địa chỉ: Số 210, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, Tp.Biên Hòa (Số điện thoại 0613 946521) để được hướng dẫn cụ thể.​

Link hữu ích: Bếp từ nhập khẩu - Bếp điện cao cấp - máy rửa bát chính hãng 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai