Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông báo

Dự thảo Nghị Quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 20/04/2022
Tiêu đề thông báo: Dự thảo Nghị Quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Nội dung thông báo:

​​    

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 9977/KHUBND ngày 16/8/2021 về việc triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ cấu tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Để đảm bảo hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở TT&TT kính gửi Quý cơ quan, đơn vị và địa phương nghiên cứu góp ý dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về
Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nội dung góp ý gửi về Sở TT&TT trước ngày 06/5/2022 để tổng hợp trình UBND tỉnh. Sau thời hạn trên, nếu quý cơ quan, đơn vị, địa phương không có ý kiến góp ý xem như thống nhất với nội dung dự thảo.

Đính kèm:

File đính kèm:​​  

Ngày đăng thông báo: 20/04/2022

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai