Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Chỉ thị 33/CT-BTTTT về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu.
Cập nhật 24/09/2019 09:37 Xem với cỡ chữ
 

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Chỉ thị số 33/CT-BTTTT về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu.

Theo đó, Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua các nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu đã đóng góp tích cực cho ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp các dịch vụ này đã bị lạm dụng, để cung cấp các dịch vụ vi phạm pháp luật (thuê máy chủ, chỗ đặt máy chủ để lưu trữ, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng không có giấy phép, cờ bạc; vận hành website đánh bạc; đăng tải, lưu trữ, truyền đưa thông tin chống phá cách mạng, thông tin vi phạm pháp luật…), có vụ việc vi phạm kéo dài và đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn, đạo đức xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Nhằm kịp thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh trên môi trường mạng lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật đã diễn ra, Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp, biện pháp chủ yếu:

Thứ nhất, Nhóm giải pháp về tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, cung cấp thông tin, dịch vụ trên mội trường mạng nhằm giúp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu trong việc phòng ngừa, tạo lập mô trường kinh doanh trên mạng lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích của các bên, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; giúp người sử dụng dịch vụ cảnh giác với các trò chơi trái phép, thông tin lừa đảo, nội dung thông tin trái pháp luật.

Thứ hai, Nhóm giải pháp về quản trị. Nhóm giải pháp này bao gồm xây dựng, ban hành Quy định kiểm tra thông tin khách hàng và hợp đồng dịch vụ, xây dựng, ban hành Quy định về quản lý hồ sơ thông tin khách hàng trong đó quy định chi tiết về các thông tin khách hàng cần lưu trữ, thời gian lưu trữ.

Thứ ba, Nhóm giải pháp về kỹ thuật nhằm yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu triển khai việc đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ theo đúng quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng, xây dựng phương án và thực hiện kiểm tra, đánh giá, giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, bảo vệ hệ thống thông tin…

Thứ tư, Nhóm giải pháp về phối hợp, thanh tra, kiểm tra vi phạm. Tăng cường triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến việc thuê dịch vụ trung tâm dữ liệu để cung cấp các game, bài trái phép, vận hành Website đánh bạc và các hành vi vi phạm thuộc quản lý của Bộ TT&TT; xây dựng phương án kỹ thuật nhằm chia sẻ, cập nhật thông tin và thường xuyên cập nhật, chia sẽ thông tin, dữ liệu về các sản phẩm, ứng dụng đã được đăng ký, cấp phép để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, giám sát… giúp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, giám sát, kịp thời xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật;

Thứ năm, Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện một cách tổng thể các quy định pháp lý về dịch vụ trung tâm dữ liệu, sửa đổi các quy định pháp lý không phù hợp với thực tế phát triển qua đó giúp thúc đẩy việc phát triển các hoạt động cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu.

Để các nhóm biện pháp, giải pháp chủ yếu nêu trên sớm có hiệu lực, hiệu quả, Bộ trưởng đã chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc Bộ TT&TT, các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, Hội, Hiệp hội về công nghệ thông tin, có trách nhiệm phối hợp quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị:CT33.2019.BTTTT.PDFCT33.2019.BTTTT.PDF

 ​KN

CÁC TIN KHÁC
» Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã (29/10/2019 09:38)
» Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quết của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai (23/10/2019 07:43)
» Quy định việc nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học (16/10/2019 14:51)
» Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai (16/10/2019 11:15)
» Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 (07/10/2019 16:47)
» Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) (27/09/2019 08:59)
» Quy định về tổ chức phong trào thi đua, bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông (24/09/2019 08:47)
» Đã có nghị định số 73/2019/NĐ-CP thay thế nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. (09/09/2019 08:03)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (20/08/2019 14:25)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (20/08/2019 13:45)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn