Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 16/10/2019 11:15 Xem với cỡ chữ
Nhằm giúp cho việc khai thác, vận hành có hiệu quả Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai. Ngày 14/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm THDL tỉnh Đồng Nai.

Nội dung Quyết định bao gồm 4 chương và 27 điều, Trong đó nêu rõ đối tượng khai thác, sử dụng Trung tâm THDL tỉnh gồm các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước trên địa bàn tỉnh thuộc UBND tỉnh Đồng Nai quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu và Quy định rõ loại dữ liệu bắt buộc phải đặt tại Trung tâm THDL tỉnh Đồng Nai. 

Cụ thể trách nhiệm cơ quan quản lý Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh là Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai tập trung chủ yếu tham mưu UBND tỉnh các cơ chế, định hướng tạo điều kiện cho hoạt động của Trung tâm tích hợp dữ liệu. Đơn vị được giao quản trị, vận hành hệ thống Trung tâm THDL là Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm thực các chính sách đảm bảo an toàn dữ liệu và hoạt động 24/7 của các hệ thống thông tin đặt tại Trung tâm THDL tỉnh. 

Các cơ quan khi tham gia khai thác, sử dụng dịch vụ tại Trung tâm THDL tỉnh cần tuân thủ các yêu cầu do đơn vị Quản lý và quản trị, vận hành hướng dẫn nhằm đảm bảo dữ liệu của mình hoạt động ổn định và bảo mật thông tin. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019.
 
Duonghieu

CÁC TIN KHÁC
» Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã (29/10/2019 09:38)
» Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quết của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai (23/10/2019 07:43)
» Quy định việc nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học (16/10/2019 14:51)
» Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 (07/10/2019 16:47)
» Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) (27/09/2019 08:59)
» Chỉ thị 33/CT-BTTTT về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu. (24/09/2019 09:37)
» Quy định về tổ chức phong trào thi đua, bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông (24/09/2019 08:47)
» Đã có nghị định số 73/2019/NĐ-CP thay thế nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. (09/09/2019 08:03)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (20/08/2019 14:25)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (20/08/2019 13:45)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn