Chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 16/10/2019 11:15 Xem với cỡ chữ
Nhằm giúp cho việc khai thác, vận hành có hiệu quả Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai. Ngày 14/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm THDL tỉnh Đồng Nai.

Nội dung Quyết định bao gồm 4 chương và 27 điều, Trong đó nêu rõ đối tượng khai thác, sử dụng Trung tâm THDL tỉnh gồm các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước trên địa bàn tỉnh thuộc UBND tỉnh Đồng Nai quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu và Quy định rõ loại dữ liệu bắt buộc phải đặt tại Trung tâm THDL tỉnh Đồng Nai. 

Cụ thể trách nhiệm cơ quan quản lý Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh là Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai tập trung chủ yếu tham mưu UBND tỉnh các cơ chế, định hướng tạo điều kiện cho hoạt động của Trung tâm tích hợp dữ liệu. Đơn vị được giao quản trị, vận hành hệ thống Trung tâm THDL là Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm thực các chính sách đảm bảo an toàn dữ liệu và hoạt động 24/7 của các hệ thống thông tin đặt tại Trung tâm THDL tỉnh. 

Các cơ quan khi tham gia khai thác, sử dụng dịch vụ tại Trung tâm THDL tỉnh cần tuân thủ các yêu cầu do đơn vị Quản lý và quản trị, vận hành hướng dẫn nhằm đảm bảo dữ liệu của mình hoạt động ổn định và bảo mật thông tin. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019.
 
Duonghieu

CÁC TIN KHÁC
» 12 giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số (17/01/2020 15:33)
» Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 (10/01/2020 08:20)
» Quy định mới về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh. (07/01/2020 20:17)
» Thông tư quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông (07/01/2020 17:21)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (07/01/2020 17:08)
» Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. (07/01/2020 08:10)
» Bộ TT&TT ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 (03/01/2020 13:03)
» Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. (28/12/2019 10:04)
» Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam (27/12/2019 17:18)
» Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. (26/12/2019 16:35)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai