Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản
Cập nhật 12/02/2020 08:49 Xem với cỡ chữ
 

​Ngày 07/02/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2020.

Phạm vi điều chỉnh chính của thông tư này là về tổ chức, hoạt động trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm và xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.

Thông tư quy định chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trong hoạt động xuất bản; trách nhiệm tổ chức tập huấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm. 

Theo đó, cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có trụ sở và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động với Sở Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản (gọi tắt là “Sở”). Sở có trách nhiệm tổng hợp tình hình hoạt động và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản, phát hành xuất bản phẩm tại địa phương, báo cáo bằng văn bản với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP và Thông tư này, Sở có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Đối với trách nhiệm tổ chức tập huấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm, Sở chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tại địa phương.

Thông tư đã quy định cụ thể đối với các nội dung thuộc lĩnh vực xuất bản và in xuất bản phẩm như: hướng dẫn việc ký duyệt bản thảo hoàn chỉnh trước khi đưa in; trình tự, thủ tục, cách thức thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập; nội dung cơ bản của hợp đồng liên kết; quản lý số xác nhận đăng ký xuất bản; phương thức đăng ký xuất bản qua mạng Internet; hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; hướng dẫn việc ghi thông tin trên xuất bản phẩm; thủ tục nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam; thủ tục cấp lại, đổi, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; việc lưu giữ và quản lý hồ sơ nhận in xuất bản phẩm. Đối với lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm, Thông tư quy định chi tiết về trình tự, thủ tục đăng ký, thông báo, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản; hồ sơ, cách thức đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh; việc thẩm định xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trong xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, Thông tư quy định giải pháp kỹ thuật kiểm soát bản quyền số; trách nhiệm thẩm định đề án và xác nhận đăng ký hoạt động; việc định dạng số đối với xuất bản phẩm điện tử, xuất bản phẩm điện tử nộp lưu chiểu dưới dạng bản ghi trong thiết bị lưu trữ dữ liệu hoặc nộp lưu chiểu qua mạng Internet.

Để áp dụng thống nhất trong hoạt động xuất bản, Thông tư đã ban hành 1 phụ lục gồm 53 mẫu và biểu mẫu.
Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật gồm: Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản; Thông tư số 42/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản sẽ hết hiệu lực thi hành.

Thông tư: 01TT.PDF.pdf01TT.PDF.pdf

Biểu mẫu: PHU LUC MAU, BIEU MAU.RAR.rarPHU LUC MAU, BIEU MAU.RAR.rar

​KN 

CÁC TIN KHÁC
» Ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. (12/02/2020 09:01)
» Một số quy định mới về đánh giá, phân loại công chức, viên chức (07/02/2020 16:23)
» Ban hành Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (05/02/2020 16:31)
» Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai. (04/02/2020 15:52)
» 12 giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số (17/01/2020 15:33)
» Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 (10/01/2020 08:20)
» Quy định mới về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh. (07/01/2020 20:17)
» Thông tư quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông (07/01/2020 17:21)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (07/01/2020 17:08)
» Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. (07/01/2020 08:10)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai