Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
Cập nhật 25/08/2021 09:25 Xem với cỡ chữ
​Ngày 24/8/2021, Bộ thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định số 1269/QĐ- BTTTT Ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông phải đáp ứng 2 tiếu chí chính: Tiêu chí về nội dung sản phẩm trên báo in, báo điện tử, Tiêu chí về hình thức sản phẩm trên báo in, báo điện tử và Tiêu chí khác.

Cụ thể: Chủ đề tuyên truyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, phù hợp với yêu cầu định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước. Nội dung tuyên truyền bám sát yêu cầu, định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước; Phục vụ nhiệm vụ chính trị: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, về phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, túc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Tuyên truyền về hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc; Phục vụ thông tin thiết yếu về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống, khắc phục thiên tai, hiểm họa, dịch bệnh cho cộng đồng; Phù hợp đối tượng độc giả mục tiêu; Có tính đinh hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội; Không vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan; Không vi phạm quy định pháp luật về báo chí; Phân tích, đánh giá chuyên sâu phù hợp với yêu cầu, định hướng tuyên truyền.

​Các Tiêu chí về hình thức sản phẩm trên báo in, báo điện tử và Tiêu chí khác được ban hành gồm: Tiêu chí về vị trí đăng tải; hình thức thể hiện; số lượng bản phát hành; hiệu ứng lan tỏa trên các phương tiện truyền thông khác; thời gian và số lượng sản phẩm đăng tải.

Quyết định cũng ban hành đồng thời với các tiêu chí, yêu cầu đáp ứng là phương pháp xác định.

Quyết định: 1269QD.BTTTT.PDF1269QD.BTTTT.PDF

 ​KN
CÁC TIN KHÁC
» Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô tuyến” (14/09/2021 16:40)
» Quyết định ban hành Chương trình chuyển đổi số của Cục Thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025. (13/09/2021 17:07)
» Ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 (13/09/2021 16:19)
» Ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuôc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 (phiên bản 1.1) (13/09/2021 15:28)
» Quyết định ban hành Bộ tiêu chí chất lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. (07/09/2021 15:57)
» Bộ TTTT ban hành Kế hoạch truyền thông về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” (31/08/2021 15:10)
» Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện. (19/08/2021 20:32)
» Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến (19/08/2021 20:13)
» Chỉ thị về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh (19/08/2021 15:30)
» Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở. (16/08/2021 07:42)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai