Chúc mừng năm mới 2018
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin địa phương
Tỉnh Đồng Nai bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành
Cập nhật 30/05/2017 08:32 Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.

Theo đó, từ ngày 15/6/2017 có 10 văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành sẽ được bãi bỏ gồm:

Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 30/5/2007 về ban hành Quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết chứng nhận đầu tư, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc đấu đối với các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp thành lập và hoạt động theo luật Đầu tư và Luật doanh nghiệp; Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 17/3/2007 về việc ban hành mức thu, mức trích và đối tượng thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh về việc quy định thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 về ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cụ Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 về quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 ban hành Quy định chế độ thu hút đối với viên chức ngành Y tế giai đoạn 2012-2020 và chế độ hỗ trợ đối với viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012- 2017; Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai./.

KN

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn