Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động Đảng
Triển khai Nghị quyết Đảng bộ năm 2018
Cập nhật 01/02/2018 11:26 Xem với cỡ chữ
​        Ngày 05/01/2018, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Nghị quyết số  05-NQ/ĐB.STTTT về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, năm 2018, Đảng ủy Sở và Cấp ủy các chi bộ trực thuộc tham gia với lãnh đạo chính quyền triển khai có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngành Thông tin và Truyền thông; các Chương trình, kế hoạch công tác đã được xây dựng; triển khai thực hiện tốt Tiêu chí 8 về xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai kế hoạch ứng dựng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước giai đoạn 2015-2020.
IMG_3313.JPG
Hình ảnh: Đảng viên phát biểu ý kiến về giải pháp thực hiện Nghị quyết

 Tiếp tục kiện toàn và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ”; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; xây dựng chính quyền và các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh toàn diện với phương châm "Kỷ cương - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả" với các chỉ tiêu chủ yếu như:

 Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức trong chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngành Thông tin và Truyền thông; hoàn thành tốt nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

100% đảng viên và trên 90% đoàn viên của các tổ chức đoàn thể được triển khai, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 04 lần/năm.

Phát triển từ 03 đảng viên mới trở lên; cuối năm có trên 95% đảng viên được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ và 100% các chi bộ trực thuộc đạt tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

100% các Cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng.

Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên, 100% số đơn thư (nếu có) được giải quyết.

Cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đạt “cơ quan có đời sống văn hóa tốt”; cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được đánh giá thực hiện tốt dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; 100% tổ chức đoàn thể của cơ quan đạt danh hiệu vững mạnh.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng việc nêu gương và làm theo trong cán bộ, đảng viên với trên 95% cán bộ, đảng viên được đánh giá "Là tấm gương tốt"; trên 50% đảng viên “Là tấm gương xuất sắc, tiêu biểu”; cơ quan, đơn vị không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

       Nghị quyết cũng đề ra 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng-an ninh; công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác lãnh đạo đoàn thể và công tác xây dựng Đảng nhằm đảm bảo Nghị quyết được triển khai có hiệu quả góp phần thức hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ khối năm 2018.​

TN
CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai