CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8(19/8/1945–19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (2/9/1945–2/9/2018)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
Cập nhật 23/05/2018 11:08 Xem với cỡ chữ

Ngày 15/5/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.


Hình ảnh

Thông tư này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đến việc đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước. Đối tượng nhận đặt hàng ấn phẩm sử dụng ngân sách nhà nước phải căn cứ theo tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của từng nhà xuất bản và đề tài đặt hàng bao gồm: Xuất bản phẩm về lý luận, chính trị; xuất bản phẩm phục vụ thiếu niên, nhi đồng; đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, người khiếm thị. Xuất bản phẩm cần phổ biến rộng rãi nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội trọng yếu như: Chủ quyền quốc gia; an ninh, quốc phòng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; phát triển nông nghiệp - nông thôn; phòng, chống thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng và xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

Thông tư quy định rõ quy cách xuất bản phẩm đặt hàng, phương thức thực hiện đặt hàng và địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng.

Theo đó, đối với bản thảo thực hiện theo phương thức đặt hàng; giá đặt hàng do cơ quan đặt hàng quyết định, trên cơ sở mức chi phí cho các công đoạn cụ thể, bao gồm: Xây dựng đề tài; tổ chức bản thảo (đặt sáng tác, sưu tầm, biên soạn hoặc dịch sang các ngôn ngữ khác nhau); thực hiện quy trình hoàn thiện bản thảo, biên tập, đọc duyệt, thẩm định, hiệu đính, hoàn thiện bản thảo. Đối với công đoạn in và phát hành xuất bản phẩm, thực hiện phương thức đấu thầu theo quy định của pháp luật, trên cơ sở giá do cơ quan đặt hàng phê duyệt.

Địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng là thư viện công cộng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thư viện chuyên ngành; thư viện của viện, trung tâm nghiên cứu khoa học; thư viện các trường đại học, cao đẳng; thư viện của các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện; cơ quan quản lý chuyên ngành; tổ chức chính trị - xã hội; đoàn thể trung ương; điểm Bưu điện, văn hóa xã. Số lượng xuất bản phẩm được gửi tới mỗi địa chỉ nhận không quá 05 bản/tên xuất bản phẩm. Riêng thư viện công cộng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, số lượng xuất bản phẩm được gửi tới mỗi địa chỉ nhận không quá 10 bản/tên xuất bản phẩm.

Đối với các trường hợp thực hiện không đúng theo quy định về đặt hàng xuất bản phẩm như: Xuất bản phẩm không thực hiện đúng danh mục đã được phê duyệt thì nhà xuất bản phải hoàn trả kinh phí đặt hàng. Trường hợp Số lượng xuất bàn phẩm nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng đã được phê duyệt hoặc xuất bản phẩm không gửi đúng số lượng, địa chỉ nơi nhận đã được phê duyệt thì tùy trường hợp nhà xuất bản chỉ được thanh toán theo số lượng đã được phê duyệt, số lượng thực tế đã phát hành và số lượng, địa chỉ nhận đã phê duyệt.

Danh mục xuất bản phẩm đặt hàng không gửi đúng thời gian quy định tại Thông tư này thì không thực hiện đặt hàng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018

 KN

CÁC TIN KHÁC
» Đồng Nai: ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh . (16/11/2018 06:29)
» Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. (12/11/2018 11:32)
» Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng tư vấn Xuất bản tỉnh. (11/11/2018 20:10)
» Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 (09/11/2018 16:04)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (06/11/2018 16:31)
» Tỉnh Đồng Nai: Nâng hạn mức kinh phí cho trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước (06/11/2018 14:12)
» Quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử. (04/11/2018 20:11)
» Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính (30/10/2018 08:50)
» Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập (22/10/2018 15:26)
» Ban hành Danh mục sản phẩm An toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và quy định cấp Giấy phép nhập khẩu (22/10/2018 11:04)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn