Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập
Cập nhật 22/10/2018 15:26 Xem với cỡ chữ

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập.


Hình ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư này quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập, gồm: Mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản (gồm cả bưu thiếp) trong nước; mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản (gồm cả bưu thiếp) từ Việt Nam đi các nước. Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính phổ cập và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Cụ thể, mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản trong nước được quy định như sau: Nấc khối lượng đến 20g Mức giá cước tối đa 4.000 đồng; nấc khối lượng  trên 20g đến 100g mức giá tối đa 6.000 đồng; nấc khối lượng trên 100g đến 250g mức giá tối đa 8.000 đồng và mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g mức giá tối đa 2.000 đồng.

Mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản từ Việt Nam đi các nước được quy định theo vùng như sau:

Vùng 1: Nấc khối lượng đến 20g mức giá cước tối đa 15.000 đồng; nấc khối lượng  trên 20g đến 100g mức giá tối đa 37.000 đồng; nấc khối lượng trên 100g đến 250g mức giá tối đa 90.000 đồng và mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g mức giá tối đa 84.000 đồng

Vùng 2: Nấc khối lượng đến 20g mức giá cước tối đa 19.000 đồng; nấc khối lượng  trên 20g đến 100g mức giá tối đa 46.000 đồng; nấc khối lượng trên 100g đến 250g mức giá tối đa 109.000 đồng và mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g mức giá tối đa 115.000 đồng

Vùng 3: Nấc khối lượng đến 20g mức giá cước tối đa 21.000 đồng; nấc khối lượng  trên 20g đến 100g mức giá tối đa 59.000 đồng; nấc khối lượng trên 100g đến 250g mức giá tối đa 140.000 đồng và mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g mức giá tối đa 136.000 đồng

Vùng 4: Nấc khối lượng đến 20g mức giá cước tối đa 23.000 đồng; nấc khối lượng  trên 20g đến 100g mức giá tối đa 63.000 đồng; nấc khối lượng trên 100g đến 250g mức giá tối đa 155.000 đồng và mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g mức giá tối đa 136.000 đồng

Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ phân theo vùng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có trách nhiệm: Quyết định giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập theo thẩm quyền, bảo đảm không cao hơn mức giá cước tối đa đã quy định. Niêm yết, công khai giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập theo quy định của pháp luật về giá và bưu chính. Báo cáo Bộ TT&TT về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập 30 ngày trước khi triển khai áp dụng cũng như xây dựng phương án giá cước trình Bộ để điều chỉnh mức giá cước tối đa khi có điều kiện thay đổi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/12/2018, thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTTTT ngày 05/12/2013 của bộ TT&TT quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập.

KN

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn