Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính
Cập nhật 30/10/2018 08:50 Xem với cỡ chữ
 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 14/2018/TT-BTTT về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.


Ảnh minh họa

Thông tư này quy định về quản lý chất lượng  dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong phát hành báo chí đối với cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính tại Việt Nam.

Thông tư quy định, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích quyết định có trách nhiệm công bố mức chất lượng dịch vụ bưu chính công ích không thấp hơn mức chất lượng quy định và phải đăng ký công bố hợp quy tại Bộ TT&TT; đảm bảo chất lượng dịch vụ bưu chính phù hợp với chất lượng đã công bố; sắp xếp đơn vị đầu mối, phân công cán bộ lãnh đạo để thực hiện nội dung quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính theo quy định. 

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phải có trang thông tin điện tử để công khai thông tin về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời doanh nghiệp cũng có trách nhiệm công khai các nội dung tối thiểu sau: Loại dịch vụ bưu chính mà doanh nghiệp đang cung ứng và quy định về chất lượng dịch vụ tương ứng; Đầu mối tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ bưu chính; Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ bưu chính; Thông tin về hỗ trợ khách hàng.

Các nội dung trên phải được niêm yết tại nơi dễ đọc hoặc công khai bằng các hình thức khác thuận tiện cho khách hàng tiếp cận ở tất cả các điểm phục vụ và trên chuyên mục “Quản lý chất lượng dịch vụ” ở trang thông tin điện tử (nếu có).

Thông tư cũng quy định rõ về kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính. Theo đó, đối với kiểm tra định kỳ hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính trong phạm vi cả nước. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính tại địa phương.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính; việc thực hiện các chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng doanh nghiệp  đã công bố; việc công khai thông tin của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ; việc tự kiểm tra của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

Ngoài kiểm tra định kỳ, cơ quan quản lý nhà nước còn kiểm tra đột xuất khi có khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng dịch vụ hoặc không bảo đảm mức chất lượng dịch vụ đã công bố. Nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra do cơ quan quản lý nhà nước quyết định. Quyết định kiểm tra đột xuất; thời gian và nội dung kiểm tra được thông báo cho doanh nghiệp ít nhất 02 ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra.

Cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính công khai kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính và việc chấp hành các quy định tại Thông tư này của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018.

Thông tư: TT14.2018.BTTTT.pdfTT14.2018.BTTTT.pdf

KN 


CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn