Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Cập nhật 21/01/2019 14:31 Xem với cỡ chữ

Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức cho nhân dân đón mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, phấn khởi, an lành tiết kiệm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn số 6055-CV/TU về việc thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Têt Nguyên đán Kỷ Hợi

Theo đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thực hiện nghiêm các chỉ thị, chỉ đạo của ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Tết nguyên đán; chủ động triển khai các kế hoạch tổ chức công việc trong dịp tết theo đúng phương châm “đầm  ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm”.

Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không để người dân bị thiếu lương thực, thực phẩm, mất điện, đặc biệt chăm lo cho người nghèo, người gặp khó khăn, người dân vùng bị thiên tai, dịch bệnh, đồng bào dân tộc thiểu số…. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, công nhân các khu công nghiệp, đồng bào vùng sâu, vùng xa... đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng để mọi người, mọi nhà đề được vui xuân đón tết. Tổ chức thăm hỏi các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh Hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày tết.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Trung ương về việc tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao du lịch, lễ hội mừng xuân…cần thiết thực, tiết kiệm, phù hợp, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, phải phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của người dân địa phương…

Căn cứ Công văn trên, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân, hoạt động lễ hội theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, bảo đảm để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

​KN

CÁC TIN KHÁC
» Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/03/2019 13:44)
» Năm 2019, tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã phục vụ xây dựng nông thôn mới” (05/03/2019 16:30)
» Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020 (04/03/2019 16:04)
» Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh (28/02/2019 15:17)
» Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Khối thi đua 12 (27/02/2019 16:22)
» Định hướng đề tài đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020. (27/02/2019 15:38)
» Cơ quan báo chí phải tạo sự đồng thuận và niềm tin xã hội (27/02/2019 09:02)
» Những kết quả bước đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 trên địa bàn tỉnh. (22/02/2019 16:17)
» Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet (22/02/2019 14:24)
» Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019. (21/02/2019 16:02)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn