Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai.
Cập nhật 03/04/2019 14:27 Xem với cỡ chữ

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh chủ trương, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử. Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản mới. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng là tổ chức có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án có liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử tỉnh Đồng Nai; Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều phối các hoạt động về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh….

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Sở Thông tin và Truyền thông và một số Sở, ngành địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phân công theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/4/2019 và thay thế Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai và Đội ứng cứu sự cố máy tính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2016.

QĐ xay dung BCDCQ dien tu.pdfQĐ xay dung BCDCQ dien tu.pdf

T.H

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn