Chào mừng ngày “Truyền thống dân vận của Đảng” (15/10/1930 - 15/10/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai.
Cập nhật 03/04/2019 14:27 Xem với cỡ chữ

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh chủ trương, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử. Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản mới. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng là tổ chức có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án có liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử tỉnh Đồng Nai; Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều phối các hoạt động về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh….

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Sở Thông tin và Truyền thông và một số Sở, ngành địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phân công theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/4/2019 và thay thế Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai và Đội ứng cứu sự cố máy tính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2016.

QĐ xay dung BCDCQ dien tu.pdfQĐ xay dung BCDCQ dien tu.pdf

T.H

CÁC TIN KHÁC
» Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) (27/09/2019 08:59)
» Chỉ thị 33/CT-BTTTT về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu. (24/09/2019 09:37)
» Quy định về tổ chức phong trào thi đua, bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông (24/09/2019 08:47)
» Đã có nghị định số 73/2019/NĐ-CP thay thế nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. (09/09/2019 08:03)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (20/08/2019 14:25)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (20/08/2019 13:45)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất (20/08/2019 11:07)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ra hướng dẫn về hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin có sử dụng ngân sách nhà nước (14/08/2019 13:48)
» Một số quy định mới trong quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (06/08/2019 10:05)
» Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước. (16/07/2019 16:18)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn