Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 12/04/2019 15:54 Xem với cỡ chữ
Nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên toàn ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; Ngày 05/4/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 582/KH-STTTT về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai.

Kế hoạch được xây dựng gồm 4 nội dung cụ thể như sau: Tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về Bảo vệ bí mật nhà nước, các quy chế, quy trình Bảo vệ bí mật nhà nước trong nội bộ Sở để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Luật; Thực hiện quy định về xây dựng danh mục bí mật nhà nước; Thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật.

Cụ thể năm 2019 và những năm tiếp theo, Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật trong cơ quan, đơn vị mình. Quý I/2020, hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về Bảo vệ bí mật nhà nước, các quy chế, quy trình Bảo vệ bí mật nhà nước trong nội bộ Sở để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Luật. Hoàn thành rà soát, báo cáo và đề xuất xây dựng danh mục bí mật nhà nước của ngành Thông tin và Truyền thông trong quý IV/2019.

Đối với nội dung thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật: Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, phân loại Bí mật nhà nước theo thời gian và độ mật đã được xác định trước ngày 01/01/2019 để xác định thời hạn tương ứng với từng cấp độ mật theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Trường hợp thời hạn Bảo vệ bí mật nhà nước kết thúc trước thời điểm Luật có hiệu lực (trước ngày 01/7/2020) thì tiến hành gia hạn thời hạn bảo vệ theo quy định tại Điều 20 của Luật. Nếu không gia hạn thì giải mật, việc giải mật Bí mật nhà nước trước ngày 01/7/2020 thực hiện theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an. Thời gian thực hiện nội dung này từ 01/01/2019 đến 30/6/2021. Trong trường hợp Bí mật nhà nước đã được xác định trước ngày 01/01/2019 và không còn thuộc danh mục Bí mật nhà nước theo quy định của Luật thì phải tiến hành giải mật theo quy định của Luật. Thời gian thực hiện từ 01/7/2020 đến 30/6/2021.

Theo Kế hoạch, Giám đốc Sở yêu cầu Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai căn cứ nội dung của Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 3244/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả và đảm bảo từ ngày 01/7/2020, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được thực thi thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở giao trách nhiệm Văn phòng Sở chủ trì, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình, kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) theo quy định.

File Kế hoạch: 582.pdf582.pdf

​THẾ PHƯƠNG
CÁC TIN KHÁC
» UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Phối hợp tổ chức Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Đồng Nai năm 2019. (11/07/2019 16:06)
» Khai trương giải pháp du lịch thông minh tại Đồng Nai (28/06/2019 08:16)
» Tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh. (19/06/2019 13:52)
» Kế hoạch phát triển thông tin tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (29/05/2019 11:16)
» Kết quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trên địa tỉnh (giai đoạn 2003-2018). (29/05/2019 10:59)
» Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019. (27/05/2019 15:13)
» Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã được tổ chức dịp kỷ niệm Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019. (24/05/2019 11:17)
» Hội thảo An toàn thông tin mạng tại Bình Thuận (26/04/2019 23:29)
» Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã năm 2019 (23/04/2019 16:15)
» Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (09/04/2019 10:11)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn