Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
An toàn thông tin mạng
Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2022 (20/11/2022 12:04)
Ng​ày 11/11/2022 Cục An toàn thông tin có văn bản 1824/CATTT-NCSC về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2022. Theo đó, ngày 08/11/2022, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 11 với 64 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng sau:

Xem thêm ...

Hướng dẫn kiểm tra an toàn thông tin đối với các lỗ hổng bảo mật phổ biến trên ứng dụng (05/11/2022 10:48)
Ngày 20/10/2022 Cục An toàn thông tin có văn bản 1649/CATTT-NCSC về việc Hướng dẫn kiểm tra an toàn thông tin đối với các lỗ hổng bảo mật phổ biến trên ứng dụng. Theo đó, thời gian gần đây, nhiều sản phẩm công nghệ thông tin, đặc biệt các ứng dụng phục vụ chính phủ điện tử, chính phủ số, có tồn tại hoặc phát sinh nhiều điểm yếu, lỗ hổng bảo mật gây mất an toàn thông tin, lộ lọt thông tin, dữ liệu của người dân, tổ chức trong quá trình sử dụng sản phẩm, ứng dụng. Điều này có thể gây ảnh hưởng lớn đến niềm tin của xã hội vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Xem thêm ...

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 9/2022 (05/11/2022 10:39)
​Ngày 23/9/2022 Cục An toàn thông tin có văn bản 1442/CATTT-NCSC về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 9/2022. Theo đ​ó, ngày 13/9/2022, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 9 với 64 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng sau:

Xem thêm ...

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2022 (05/11/2022 10:35)
​Ngày 13/10/2022 Cục An toàn thông tin có văn bản 1559/CATTT-NCSC về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2022. Theo đó, ngày 11/10/2022, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 10 với 85 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng sau:

Xem thêm ...

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong FortiOS và FortiProxy (05/11/2022 10:27)
Ngày 10/10/2022 Cục An toàn thông tin có văn bản 1547/CATTT-NCSC về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong FortiOS và FortiProxy. Theo đó, ngày 07/10/2022, Fortinet đã công bố thông tin về lỗ hổng bảo mật CVE-2022-40684, ảnh hưởng nghiêm trọng trong các sản phẩm FortiOS và FortiProxy của mình. Lỗ hổng này cho phép đối tượng tấn công chưa xác thực chiếm quyền truy cập vào giao diện quản trị từ xa.

Xem thêm ...

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật zero-day ảnh hưởng nghiêm trọng đến Microsoft Exchange (05/11/2022 10:18)
Ngày 39/9/2022 Cục An toàn thông tin có văn bản 1484/CATTT-NCSC về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật zero-day ảnh hưởng nghiêm trọng đến Microsoft Exchange. Theo văn bản trên, thông qua việc tăng cường hợp tác, chia sẻ tri thức tấn công mạng với doanh nghiệp an toàn thông tin trong nước, Cục An toàn thông tin tiếp nhận cảnh báo từ đội ngũ bảo mật của Công ty GTSC về việc đang xuất hiện chiến dịch tấn công mạng có chủ đích sử dụng lỗ hổng zero-day, mục tiêu nhắm đến là các hệ thống máy chủ Microsoft Exchange của các cơ quan, tổ chức trong nước.

Xem thêm ...

Thông tư quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 (02/11/2022 08:52)
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Xem thêm ...

Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (31/08/2022 13:40)
Ngày 25/8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 4388/BTTTT-CATTT về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9. Theo đó, nhằm phòng, chống nguy cơ mất an toàn thông tin mạng xảy ra trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Xem thêm ...

Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 7/2022 (27/07/2022 09:04)
​Ngày 15/7/2022 Cục An toàn thông tin ban hành văn bản số 1071/CATTT-NCSC về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 7/2022. Theo đó, ngày 12/7/2022, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 7 với 84 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao sau:

Xem thêm ...

Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2022 (16/06/2022 14:54)
Cục An toàn thông tin có văn bản số 869/CATTT-NCSC ngày 16/6/2022 về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2022. Theo đó, ngày 14/6/2022, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 6 với 55 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật sau:

Xem thêm ...

1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai