• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
08 chỉ tiêu ưu tiên thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024

​Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa ký Quyết định 58/QĐ-UBQGCĐS ngày 19/4/2024 ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Theo đó, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số xác định rõ 08 chỉ tiêu cụ thể ưu tiên thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024 là "Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững". Trong đó, 08 chỉ tiêu cụ thể ưu tiên thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024 gồm:

Thứ nhất, thúc đẩy phát triển 48.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương.

Thứ hai, 60% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ứng dụng các nền tảng số trong quản trị, sản xuất để thay đổi quy trình sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất, hiệu quả hoạt động, giảm phát thải.

Thứ ba, 40% người dân trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thứ tư, hoàn thành triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu, gồm 25 dịch vụ theo Đề án 06 của Chính phủ và 28 dịch vụ theo quyết định 422 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, 100% hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương kết nối với hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ - hệ thống EMC.

Thứ sáu, 100% hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành, địa phương kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ bảy, 100% các thôn, bản đang lõm sóng và đã có điện lưới quốc gia được phủ sóng băng rộng di động.

Thứ tám, 100% bộ, ngành, địa phương dùng nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.

Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên, tại Kế hoạch, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã đề ra 08 nhóm công việc chính gồm: công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát; công nghiệp công nghệ số; Số hóa các ngành kinh tế; dữ liệu số; phát triển hạ tầng số; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Truyền thông và phát triển nhân lực số. Đặc biệt, mỗi nhiệm vụ đều có phân công rõ cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp, thời gian hoàn thành và kết quả cần đạt được. Với vai trò là cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đôn đốc các ủy viên Ủy ban, các bộ, ngành và địa phương triển khai kế hoạch. Các ủy viên Ủy ban chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ, ưu tiên bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao năm 2024 để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của bộ, tỉnh mình.

QĐ số 58.pdf

T.H

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai