Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động Đảng
Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Cập nhật 17/02/2020 16:36 Xem với cỡ chữ

Chiều 14/02/2020, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 33 đảng viên. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Minh Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy khối và đồng chí Nguyễn Bích Phượng - Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối đến dự và cho ý kiến chỉ đạo

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí; bầu 02 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX.

1.JPG
Đồng chí Lê Hoàng Ngọc - Bí thư Đảng ủy thông qua kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Báo cáo chính trị nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông phát huy tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, thực hiện toàn diện các mặt hoạt động theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông không ngừng được nâng cao hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng triển khai, góp phần trong thực hiện cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Đoàn kết nội bộ được giữ vững. Cơ quan, đơn vị luôn được đánh giá “cơ quan có đời sống văn hóa tốt”, đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”. Các tổ chức đoàn thể đạt “vững mạnh” qua các năm.

Trong suốt nhiệm kỳ, Đảng bộ luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, 100% được đánh giá thực hiện tốt Quy định 76-QĐ/TW về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”, đạt trên 97% ; “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đạt từ 13% trở lên. Công tác xây dựng Đảng và chính quyền được quan tâm. Lòng tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với Đảng được giữ vững và ngày càng nâng cao, đã góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo thế và lực mới cho sự phát triển của Ngành nói chung và cơ quan, đơn vị nói riêng trong những năm tới.

5.JPG
Đảng viên biểu quyết tại Đại hội

Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ V, thể hiện quyết tâm chính trị to lớn của Đảng bộ, đó là “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bản lĩnh, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Thông tin và Truyền thông trong cuộc cách mạng 4.0” với mục tiêu thúc đẩy phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông theo hướng phục vụ cho phát triển thương mại điện tử, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng chính quyền điện tử và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Viễn thông là hạ tầng thiết yếu cho phát triển kinh tế số, là nền tảng và động lực cho phát triển kinh tế xã hội, giúp giải quyết mục tiêu phát triển nhanh và bền vững các lĩnh kinh tế xã hội của tỉnh. Đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh hướng tới xây dựng chính quyền số. Tăng cường năng lực bảo vệ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thông tin tuyên truyền kiên định bảo vệ hệ tư tưởng và niềm tin của Đảng và Nhà nước đồng thời phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền các cấp.

Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, đó là:

Phấn đấu hoàn thành 100% nội dung các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông giao cũng như các chương trình, kế hoạch do đơn vị xây dựng.

Giữ vững ổn định chính trị, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị. Cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “cơ quan có đời sống văn hóa tốt” và đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” qua các năm.

Phấn đấu hàng năm 100% chi bộ trực thuộc và Đảng bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% đảng viên được đánh giá, xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 15% đảng viên được đánh giá, xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; kết nạp đảng viên mới đạt từ 7-8% so với tổng số đảng viên đầu năm; giải quyết trên 95% đơn, thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền (nếu có); 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; 100% đảng viên và trên 95% quần chúng tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ tập hợp quần chúng đủ điều kiện trong độ tuổi vào các tổ chức đoàn thể hàng năm đạt 100%. Xây dựng lực lượng đoàn viên nòng cốt trong các đoàn thể đạt từ trên 85% trở lên. Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt vững mạnh qua các năm.

2.JPG
Đồng chí Nguyễn Minh Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy khối phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy khối đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Đồng thời chỉ đạo Đảng bộ cần tập trung, chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong Đảng viên, CBCC-VC về Đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo đảng viên, CBCC-VC phát huy vai trò, trách nhiệm ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn trên lĩnh vực thông tin và truyền thông; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền; phát huy vai trò trách nhiệm cấp ủy trong công tác cán bộ; tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, bồi dưỡng đạo đức cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy chế nêu gương, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảng viên chủ động phòng ngừa các vi phạm.

7.JPG
Bầu cử tại Đại hội

3.JPG
Đồng chí Nguyễn Minh Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy khối chúc mừng BCH Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025​

Cùng ngày Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

TN


CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai