Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Một cửa điện tử
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin chỉ đạo điều hành
Tuyên truyền về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022
Cập nhật 05/04/2022 10:46 Xem với cỡ chữ

Thương mại điện tử là một trong các lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, nơi các công nghệ tiên tiến của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được ứng dụng rộng rãi để tăng cường hiệu quả của chu trình kinh doanh, góp phần hiện đại hóa hệ thống phân phối, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, ngày 29/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Mục tiêu của Kế hoạch đặt ra là phấn đấu tiếp tục giữ vững chỉ số xếp hạng thương mại điện tử của tỉnh nằm trong top 10 tỉnh, thành dẫn đầu trong cả nước Việt Nam; phấn đấu chỉ tiêu tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử đạt 10%; Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai có ít nhất 50 thương nhân trên địa tỉnh tham gia hoạt động; hỗ trợ trên 50% chủ thể sản xuất kinh doanh sản phẩm mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh có website quảng bá thương hiệu sản phẩm và thông tin đơn vị; đồng thời tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai; khoảng 1.500  lượt cán bộ quản lý nhà nước, thương nhân, học sinh, sinh viên, cá nhân có nhu cầu khởi nghiệp được tham dự các chương trình tuyên truyền phổ biến, hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, triển khai dich vụ bán hàng trực tuyến.

Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh và UBND các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa (chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã) tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Kế hoạch số 68/KH-UBND, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao kiến thức về thương mại điện tử để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân được biết. Đồng thời, thông tin về các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh trạnh không lành mạnh trong thương mại điện tử.

ND

kh68.pdfkh68.pdf

CÁC TIN KHÁC
» Tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (23/06/2022 11:13)
» Tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (22/06/2022 10:53)
» Tuyên truyền về Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 (21/06/2022 10:25)
» Thông tin, tuyên truyền về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. (19/06/2022 11:34)
» Triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (14/06/2022 23:57)
» Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 (14/06/2022 23:10)
» Khẩn trương triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh (14/06/2022 21:28)
» Thông tin, tuyên truyền Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (13/06/2022 16:03)
» Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần (13/06/2022 14:26)
» Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật (10/06/2022 15:42)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai