Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin hoạt động sở
Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022
Cập nhật 08/06/2022 11:05 Xem với cỡ chữ

Ngày 6/6/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 71/QĐ-STTTT phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.

Theo đó, so với Quyết định số 187/QĐ-STTTT ngày 03/12/2021, Quyết định số 19/Qđ-STTTT ngày 10/02/2022 và Quyết định số 43/QĐ-STTTT ngày 29/4/2022 đã được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt thì nội dung điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 lần này được điều chỉnh như sau:

Đối với công tác thanh tra: Không thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về viễn thông đối với Công ty Cổ phần Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Đồng Nai.

Đối với công tác kiểm tra: Không thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về báo chí đối với Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Đồng Nai.

Nội dung chi tiết:QD 71 dieu chinh KH TT .pdfQD 71 dieu chinh KH TT .pdf.

TC

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai