Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật
Cập nhật 10/06/2022 15:42 Xem với cỡ chữ

Trong thời gian qua, tình trạng vi phạm các quy định về bảo vệ rừng trên địa bàn một số tỉnh có diễn biến phức tạp, nhiều vụ vi phạm phá rừng trái pháp luật với quy mô lớn đã xảy ra, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, ngày 18/5/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

Để nâng cao nhận thức cho người dân về công tác quản lý bảo vệ rừng, Cục Thông tin cơ sở đã có văn bản số 375/TTCS-TQ yêu cầu các tỉnh, thành phố chỉ đạo tuyên truyền về Chỉ thị số 05/CT-TTg. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị UBND các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã tổ chức tốt công tác tuyên truyền. Trong đó tập trung một số nội dung:

- Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật và các văn bản liên quan.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về lợi ích của việc trồng rừng và bảo vệ rừng.

- Tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong công tác trồng rừng, bảo vệ rừng.

 ND

chi thi 05.pdfchi thi 05.pdf

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai