Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Một cửa điện tử
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Quyết định phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030.
Cập nhật 19/06/2022 12:08 Xem với cỡ chữ

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 729/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030.

Theo đó, Chương trình đưa ra chỉ tiêu cụ thể đối với lĩnh vực báo chí truyền thông trong thực hiện truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030: 100% các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, báo đối ngoại có chuyên trang, chuyên mục về biển và đại dương trên các sản phẩm thông tin (báo, bản tin, tạp chí in, trang thông tin điện tử, kênh phát thanh, truyền hình) của cơ quan; 100% các bộ, ngành có liên quan đến quản lý nhà nước về biển và hải đảo, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có chuyên mục về biển và đại dương trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Hằng năm, 100% phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, lãnh đạo cơ quan báo chí, những người làm công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến biển và đại dương tại các cơ quan báo chí, truyền thông, xuất bản ở trung ương và địa phương, cán bộ thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại được tập huấn, cập nhật về hệ thống chính sách, pháp luật, kiến thức cơ bản về biển và đại dương.

Theo Chương trình, từ nay đến năm 2030, các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, hoạt động truyền thông về biển và đại dương của các bộ, ngành và địa phương; thực hiện đổi mới, đa dạng hóa hình thức và nội dung truyền thông về biển và đại dương; tăng cường hợp tác và truyền thông quốc tế về biển và đại dương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về biển và đại dương; đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động được mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia vào công tác truyền thông về biển và đại dương; khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức cá nhân; ngăn chặn, xử lý thông tin sai lệch; tăng cường kiểm tra, giám sát và sự phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động truyền thông.

Tại Quyết định, Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, truyền thông về biển và đại dương trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nhanh việc chuyển đổi số công tác truyền thông, trong đó có truyền thông về biển và đại dương. Chủ trì thực hiện một số chương trình, sự kiện tuyên truyền trong nước và tuyên truyền đối ngoại về biển, đảo, kết hợp sử dụng đa dạng các hình thức truyền thông tại các địa điểm trong nước và nước ngoài; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn, xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm thông tin, truyền thông về biển, đảo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

729-ttg.signed.pdf729-ttg.signed.pdf

 

T.H 

CÁC TIN KHÁC
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng bản đồ số quốc gia (27/06/2022 13:42)
» Chính phủ ban hành Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (27/06/2022 09:26)
» Quyết định Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí TT và TT của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (23/06/2022 08:19)
» Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. (23/06/2022 07:54)
» Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. (23/06/2022 07:43)
» 5 Luật mới được Quốc hội thông qua (16/06/2022 14:21)
» ​Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1014/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án Bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025. (14/06/2022 16:11)
» Quyết định ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. (11/06/2022 19:48)
» Bộ TTTT ban hành Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) (10/06/2022 09:56)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (09/06/2022 14:41)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai