Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Quyết định ban hành Ngày chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 25/08/2022 14:49 Xem với cỡ chữ
 

​Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai banh hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND ban hành Ngày chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai.

Theo Quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai.

Ngày chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đồng Nai.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và công nghệ và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện theo quy định; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

​Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/8/2022.

Quyết định: QD2213.2022.UBND.pdfQD2213.2022.UBND.pdf

​KN 

 

 
CÁC TIN KHÁC
» Từ ngày 15/8, chỉ còn 2 mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến (23/09/2022 16:49)
» Cơ quan nhà nước phải cung cấp thông tin trên môi trường mạng theo Luật Tiếp cận thông tin (23/09/2022 16:42)
» Quyết định ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025. (22/09/2022 08:32)
» Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 được phê duyêt (18/09/2022 20:16)
» Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. (30/08/2022 21:21)
» Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (25/08/2022 14:01)
» Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (24/08/2022 11:01)
» Quyết định phân bổ máy tính thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (23/08/2022 13:53)
» Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (19/08/2022 08:19)
» Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. (18/08/2022 09:41)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai