Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (06 tháng đầu năm 2023)”
Cập nhật 03/12/2022 10:37 Xem với cỡ chữ

Ngày 25/11/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 191/QĐ-STTTT về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (06 tháng đầu năm 2023)” với các nội dung cụ thể sau:

1.Tên gói thầu và giá gói thầu:

Tên gói thầu: Tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (06 tháng đầu năm 2023).

Giá gói thầu: 169.884.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm tám mươi bốn ngàn đồng chẵn), đã bao gồm thuế GTGT.

2. Nguồn kinh phí: Chi sự nghiệp cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.   

Lý do: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội là đơn vị trúng thầu thực hiện gói thầu tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và đã ký Hợp đồng với Sở Thông tin và Truyền thông ngày 14/11/2018, sau đó tiếp tục được lựa chọn cung cấp gói thầu này đến hết tháng 11 năm 2022 để thực hiện tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (và cũng là đơn vị được giao quản lý vận hành, hỗ trợ sử dụng hệ thống). Vì vậy, để đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và tính tương thích về công nghệ thống nhất hệ thống xuyên suốt và ổn định, áp dụng hình thức chỉ định thầu cho đơn vị thực hiện căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 “… mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu thực hiện trước đó do phải đảm bảo tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua từ nhà thầu khác...”.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2022.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 06 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Tải Quyết định tại đây: 02.QĐ191-Pheduyet KHLCNT_Tich hop GS Camera_BPMC_2023.pdf02.QĐ191-Pheduyet KHLCNT_Tich hop GS Camera_BPMC_2023.pdf

TV​T.

CÁC TIN KHÁC
» Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Kế hoạch thuê DVCNTT Giám sát ATTT và Dự phòng thảm họa tức thời DRaaS đối với các HTTT tại TTTHDL tỉnh (13/03/2023 10:46)
» Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc Kế hoạch thuê DVCNTT Giám sát ATTT và Dự phòng thảm họa tức thời DRaaS đối với các HTTT tại TTTHDL tỉnh (13/03/2023 10:43)
» Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Giám sát an toàn thông tin và Dự phòng thảm họa t​ức thời DRaaS đối với các hệ thống thông tin tại TTTHDL tỉnh (10/03/2023 14:15)
» Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu “Quản trị, bảo trì và theo dõi việc vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai năm 2023 (10/03/2023 14:08)
» Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quản trị, bảo trì và theo dõi việc vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai năm 2023 (10/03/2023 14:07)
» Quyết định phê duyệt danh mục và dự toán Quản trị, bảo trì và theo dõi việc vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai năm 2023 (10/03/2023 14:06)
» Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Giám sát an toàn thông tin và Dự phòng thảm họa tức thời DRaaS đối với các hệ thống thông tin tại TTTHDL tỉnh (06/03/2023 08:28)
» Phê duyệt kết quả chỉ định thầu thực hiện Chuyên đề “Tăng cường chất lượng và nâng cao năng lực hoạt động cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” trên Báo Đại biểu Nhân dân (09/12/2022 19:50)
» Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Xây dựng Trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai (05/12/2022 06:48)
» Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Xây dựng trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai” (05/12/2022 06:45)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai