Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Một cửa điện tử
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Chỉ thị về công tác thi đua khen thưởng năm 2023
Cập nhật 20/12/2022 14:43 Xem với cỡ chữ
 

​Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề " toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững".​

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và để phong trào thi đua ngành TTTT đạt hiệu quả tích cực, Bộ TTTT yêu cầu các cơ qua, đơn vị doanh nghiệp tỏng toàn ngành thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

Tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"...Tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chi bộ, chính quyền và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, hiệu quả, thiết thực; là động lực phát triển góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực với hình thức phong phú, nội dung cụ thể theo chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025, "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"...tiếp tục phát huy 10 chữ vàng truyền thống tốt đẹp của ngành TTTT "Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình" và phương châm hành động "Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá"...

Đẩy mạnh thi đua thực hiện chuyển đổi số quốc gia một cách toàn diện để xây dựng phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số...

Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy, đóng góp tích cực hơn nữa cho phong tào thi đua, yêu nước...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thii đua, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, công khai. Động viên, khuyến khích phát triển những nhân tố mới...

Tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo chuyên đề, đột xuất; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời...

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Củng cố, kiện toàn bộ máy về thi đua khen thưởng, bảo đảm ổn định để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành...

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các tổ chức đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành TTTT xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực nhằm vận động đoàn viên hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2023.

Bộ trưởng Chỉ thị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành hưởng ứng và tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả để đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả thực hiện phong trào thi đua phải gắn chặt với công tác biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt trong năm 2023, tập trung phấn đấu hoàn thành tốt 08 lĩnh vực trọng tâm gồm: Lĩnh vực Bưu chính; Lĩnh vực Viễn thông; Lĩnh vực Chính phủ số và Chuyển đổi số quốc gia; Lĩnh vực An toàn thông tin mạng; Lĩnh vực Kinh tế số, Xã hội số, Lĩnh vực Cong nghiệp ICT; Lĩnh vực Báo chí, truyền thông; Lĩnh vực Xuất bản...

Chỉ thị: 03CT.PDF03CT.PDF

​KN  
CÁC TIN KHÁC
» Thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số đi ra nước ngoài lĩnh vực TT&TT (24/03/2023 15:31)
» Tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số (23/03/2023 15:40)
» Quy định về trách nhiệm, quyền hạn, bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí (08/03/2023 13:59)
» Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. (24/02/2023 08:11)
» Chương trình “Nghiên cứu, tổng hợp, xuất bản và công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (13/02/2023 19:46)
» Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương (06/02/2023 07:26)
» Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HDND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai năm 2022 (01/02/2023 14:33)
» Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 (01/02/2023 13:14)
» Tăng mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (30/01/2023 15:06)
» Ngày 26/12/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát (30/01/2023 13:29)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai