• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thông báo chi tiết

Tiêu đềmời đơn vị gửi báo giá dịch vụ CNTT Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai
Nội dung

Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai chuẩn bị thực hiện Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai.
Để có cơ sở lập dự toán, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai kính mời đơn vị quan tâm gửi báo giá đến Sở Thông tin và Truyền thông qua đường văn thư, chi tiết như sau:
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai (bao gồm: phân hệ Một cửa điện tử phục vụ việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định; phân hệ Cổng dịch vụ công cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các Hệ thống khác của các Bộ, ngành Trung ương). Hệ thống triển khai đồng bộ cho các sở ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Yêu cầu báo giá: Báo giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức triển khai tập trung; số lượng tài khoản người dùng; chính sách giá theo thời gian sử dụng 01 năm, 02 năm, 03 năm, 05 năm; đơn giá theo thực tế sử dụng (nếu có).
- Yêu cầu kỹ thuật: đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021; Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022; Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ; Thông tư 22/2019/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018; Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ và các quy định khác.
- Thời gian nhận báo giá: trước ngày 12/3/2024.
- Địa điểm nhận báo giá: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, số 01 đường 30/4, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc qua địa chỉ email:
ngkimngocbcvt@gmail.com.
- Yêu cầu báo giá: Báo giá có ngày tháng, có hiệu lực báo giá, ký đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hơp báo giá có nhiều trang).
Sở Thông tin và Truyền thông kính mời Quý đơn vị/nhà cung cấp quan tâm, báo giá đối với các yêu cầu, nội dung trên./.


Ngày đăng11/03/2024 16:33
Tập tin đính kèm

Thông báo khác

STTTiêu đề thông báoNgày đăng
1Cẩm nang chuyển đổi số22/02/2022 14:44
2Khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp năm 202208/03/2022 17:38
3Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ01/04/2022 03:54
4Góp ý dự thảo Kế hoạch Triển khai Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai13/04/2022 20:58
5Dự thảo Nghị Quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai20/04/2022 15:28
6Góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)13/05/2022 15:21
7Về việc tuyển dụng viên chức Đợt 2 năm 202226/05/2022 10:26
8Phụ lục Cung cấp số liệu đánh giá DTI 30/05/2022 13:29
9Lấy ý kiến Dự thảo hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số01/06/2022 14:44
10Góp ý dự thảo Kế hoạch Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh13/06/2022 00:32
11Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 203014/06/2022 12:17
12Kế hoạch Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 203014/06/2022 12:18
13Kế hoạch số 134/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ14/06/2022 12:23
14Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 02)15/06/2022 15:07
15Góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 203021/06/2022 08:02
1 - 15 Next

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai