Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thủ tục hành chính
Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đồng Nai năm 2022. (16/09/2022 05:46)
Ngày 13/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Xem thêm ...

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (01/10/2021 16:17)
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 13/7/2021/ về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Xem thêm ...

Tích hợp, cung cấp thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021. (08/04/2021 13:07)
UBND tỉnh vừa có văn bản về việc triển khai tích hợp, cung cấp thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Xem thêm ...

Nhiệm vụ trọng tâm của Sở Thông tin và Truyền thông về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025 (27/12/2020 17:22)
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14452/KH-UBND về thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025.

Xem thêm ...

Phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. (09/10/2020 08:44)
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Xem thêm ...

Thông qua phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đồng Nai. (17/09/2020 11:10)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3341/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm ...

Danh mục và hồ sơ mẫu các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (10/06/2020 13:38)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về cập nhật, lựa chọn những hồ sơ đã hoàn thành đầy đủ, rõ ràng làm bộ hồ sơ mẫu để công khai cho người dân, doanh nghiệp biết, tham khảo.

Xem thêm ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Thông tin và Truyền thông. (02/06/2020 13:59)
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định 1531/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm ...

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai