Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động Đoàn thể
Hội nghị cán bộ công chức sở Thông tin và Truyền thông năm 2019
Cập nhật 27/12/2019 16:25 Xem với cỡ chữ
 

​Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Sáng ngày 27/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông. Đại biểu Dự hội nghị có Ông Phạm Minh Chiến Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, các đồng chí trong Ban giám đốc Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức trong Sở.​

Đoàn chủ tịch của Hội nghị gồm có đồng chí Lê Hoàng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị; đồng chí Võ Hoàng Khai - Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Giám đốc Sở. 


Đồng chí Giám đốc Sở Lê Hoàng Ngọc thông qua báo cáo

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Ngọc và các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở, Trưởng ban thanh tra nhân dân; Chánh Thanh tra lần lượt thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2019; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ năm 2019; Báo cáo phong trào thi đua năm 2019 và giao ước thi đua năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2019 và chương trình công tác năm 2020; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 và Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; 

Trong năm 2019, Ban Giám đốc Sở đã thực hiện nghiêm túc quy định về những việc phải công khai theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP như: Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Nội quy, quy chế của cơ quan; Kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm và các đề án, dự án, việc ban hành văn bản QPPL của cơ quan; Việc phân bổ, quyết toán kinh phí, việc quản lý tài sản, trang thiết bị của cơ quan; Công tác tổ chức, cán bộ; Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; Bản kê khai tài sản của người có nghĩa vụ phải kê khai; Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và các văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan quản lý cấp trên, của đơn vị với nhiều hình thức như niêm yết tại bản thông báo, công khai tại cuộc họp, hội nghị và đăng tải trên Hệ thống quản lý hồ sơ và công việc của cơ quan để CBCCVC biết, tham gia ý kiến và giám sát.

Toàn thể CBCCVC thuộc Sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia có hiệu quả kế hoạch công tác và công việc đột xuất khi được lãnh đạo Sở phân công, góp phần hoàn tốt thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2019. Đảm bảo thực hiện hiệu quả những nội dung công tác trọng tâm như: Định hướng và phối hợp các cơ quan báo, đài, phòng VHTT cấp huyện thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Chỉ đạo các doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin, an toàn mạng lưới phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mọi hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đúng pháp luật; thực hiện tốt kế hoạch thanh kiểm tra, kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật; kế hoạch xây dựng văn bản QPPL năm 2019, quy trình thẩm định các dự án CNTT….Tập thể CBCC phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tương đối tốt nội quy, quy chế cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh với những biểu hiện sai trái của đồng nghiệp, đảm bảo không để xảy ra những sự việc tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể, của cơ quan. CBCC nâng cao tinh thần tự giác học tập nâng cao trình độ mọi mặt nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công việc; tích cực tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể, công tác xã hội và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông có 100% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công đoàn cơ sở tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; Cơ quan có đời sống văn hóa tốt. 

​Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và tham gia nhiều ý kiến trong đó nhấn mạnh thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, điều hành hoạt động cơ quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, các nội dung cần điều chỉnh tại các quy chế hoạt động cơ quan ...Đoàn Chủ tịch

Tại Hội nghị, đại diện Ban chấp hành công đoàn Sở và Ban Giám đốc Sở đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2020 với sự chứng kiến của Ông Phạm Minh Chiến và toàn thể lãnh đạo phòng thuộc Sở.


Hình ảnh ký kết

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan. 
Hình ảnh bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Phạm Minh Chiến Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh chúc mừng những thành tích và biểu dương những kết quả mà toàn thể cán bộ công chức Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 Sở cần tiếp tục xây dựng thực hiện Kế hoac tiếp tục triển khai dân chủ theo quy định Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tập trung công tác tuyên truyền đến toàn thể CBCC, đoàn viên công đoàn tích cực đóng góp dự thảo nghị quyết, xây dựng Kế hoạch thi đua để đạt kết quả cao nhất./.

KN
 
CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai