Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động Đảng
Triển khai Nghị quyết của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022
Cập nhật 09/03/2022 11:00 Xem với cỡ chữ

Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông vừa triển khai nhiệm vụ công tác đảng năm 2022 thông qua phần mềm quản lý văn bản và trực tiếp tại các chi bộ trực thuộc. Năm 2022, Đảng ủy Sở và cấp ủy các chi bộ trực thuộc tham gia với lãnh đạo chính quyền triển khai có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngành Thông tin và Truyền thông; các chương trình, kế hoạch công tác đã được xây dựng; triển khai thực hiện tốt tiêu chí ngành về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai tốt kế hoạch ứng dng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước năm 2022, đặc biệt là thực hiện chương trình chuyển đổi số ... Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền thông tin đối ngoại, phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng …

Tiếp tục kiện toàn và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ”; xây dựng chính quyền và các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh toàn diện với phương châm “Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển”

 Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngành Thông tin và Truyền thông (tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh là 85%; tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt 11,5%; tỷ lệ hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước được phê duyệt theo cấp độ an toàn đạt 100%); 100% đảng viên và trên 95% đoàn viên của các tổ chức đoàn thể được triển khai, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 04 lần/năm; phát triển từ 02 đảng viên mới trở lên, cuối năm có trên 95% đảng viên được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ và 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% các cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên, 100% số đơn thư (nếu có) được giải quyết; cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đạt “cơ quan có đời sống văn hóa tốt”; cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; cơ quan và đơn vị sự nghiệp trực thuộc được đánh giá thực hiện tốt dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; 100% tổ chức đoàn thể của cơ quan được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt trên 95%.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng việc nêu gương và làm theo trong cán bộ, đảng viên với trên 95% cán bộ, đảng viên được đánh giá từ "hoàn thành tốt" trở lên.

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Cơ quan, đơn vị không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nghị quyết cũng đề ra 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng-an ninh; công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác lãnh đạo đoàn thể và công tác xây dựng Đảng nhằm đảm bảo Nghị quyết được triển khai có hiệu quả góp phần thức hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ khối năm 2022.

 

TN
CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai