Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin hoạt động sở
Kết quả triển khai chuyển đổi số trong 06 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 18/07/2022 15:22 Xem với cỡ chữ

Cơ chế, chính sách ngày càng được hoàn thiện góp phần tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh. Cơ sở hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin phát triển đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến huyện, xã đáp ứng theo định hướng, cùng với chỉ đạo, định hướng từ Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương bước đầu đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: 

Về kết quả ban hành các văn bản theo Kế hoạch, Chương trình chuyển đổi số của tỉnh như: Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 về Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Qua đó, hoàn chỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (hiện đang xin ý kiến thành viên UBND tỉnh, dự kiến ban hành trong tháng 07/2022); Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 về phê duyệt Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, ban hành văn bản số 5472/UBND-KGVX ngày 01/6/2022 hướng dẫn việc triển khai mô hình Trung tâm điều hành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 11/02/2022 về Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 16/5/2022 về việc thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 08/6/2022 về tổ chức triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 4928/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 về việc đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai. Qua đó, Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định số 58/QĐ-BCĐCĐS ngày 11/5/2022 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; Kế hoạch số 59/KH-BCĐCĐS ngày 11/5/2022 về hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh năm 2022 và Quyết định số 95/QĐ-BCĐCĐS ngày 04/7/2022 về thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai; ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 02/6/2022 về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 24/3/2022 về Thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 - 2025. Qua đó, đã triển khai thực hiện cụ thể như sau:

Đối với phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng toàn dân: Hạ tầng viễn thông cố định băng thông rộng cáp quang đã được thiết lập đến 100% các ấp, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu kết nối internet băng thông rộng, tốc độ cao tới các ấp, làng, trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng trên toàn tỉnh; hạ tầng viễn thông di động: Trên toàn tỉnh có khoảng 3.500 trạm thu phát sóng thông tin di động 3G/4G, phủ sóng đến 100% khu dân cư, thôn/khu phố của các xã, phường góp phần đảm bảo thông tin liên lạc cho các cấp chính quyền địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu người dân; hạ tầng Internet băng thông rộng cũng được phủ tới 100% cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt khoảng: 83%.

KTS-3.jpg 
 (Hình ảnh minh họa)
 

Về phổ cập danh tính điện tử toàn dân: triển khai dự án CSDL quốc gia về dân cư, trong đó đã thu thập, cập nhật được 3.190.044/3.382.026 nhân khẩu (trong đó 3.069.184/3.080.64 thường trú, đạt tỷ lệ 99,62%; 120.860/301.372 tạm trú, đạt tỷ lệ 40.10%); số người có danh tính số/tài khoản định danh điện tử: 51.212 tài khoản; 

Về phổ cập an toàn thông tin mạng, an ninh mạng toàn dân: ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch số 2428/KH-UBND ngày 10/3/2022 về việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin cho cán bộ, CCVC và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân: ứng dụng đăng ký, đặt lịch khám bệnh từ xa: đã triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai gồm: ứng dụng đăng ký, đặt lịch khám từ xa qua Tổng đài 19002115 hoặc website: https://bvdongnai.medpro.vn; Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh triển khai đăng ký, đặt lịch khám bệnh từ xa thông qua zalo, facebook, website, tổng đài số; Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai sử dụng tổng đài 1080 để đăng ký và đặt lịch khám; Bệnh viện Da liễu Đồng Nai sử dụng đặt lịch khám quá đường dây nóng; Hội chuẩn trực tuyến: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai triển khai Hệ thống Telehealth (khám chữa bệnh từ xa); xây dựng, triển khai thí điểm và vận hành ứng dụng Tư vấn Y tế trực tuyến trên địa bàn thành phố Biên Hòa nhằm hướng đến hình thành nền tảng Xã hội số góp phần thúc đẩy hoạt động Chuyển đổi số của tỉnh; 

Phổ cập dạy học trực tuyến: năm 2021, 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai dạy học trực tuyến thông qua nền tảng dạy học trực tuyến Zoom, Google meet,.... đến nay mặc dù học sinh đã đến trường học trực tiếp, tuy nhiên còn có nhiều đơn vị vẫn thực hiện một số nội dung dạy học bằng hình thức trực tuyến theo đúng quy định.

Phổ cập chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 10/6/2022 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số hoạt động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 10/6/2022 về việc triển khai Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Về hóa đơn điện tử: ban hành Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Qua đó, tỉnh đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đến 100% doanh nghiệp trên địa bàn. Hiện tại, đã triển khai kê khai thuế điện tử đạt 99% so với tổng lượt hồ sơ khai thuế đã nộp; thực hiện nộp thuế điện tử đạt 99,72%; thực hiện hoàn thuế điện tử đạt 100% hồ sơ hoàn thuế GTGT xuất khẩu và đầu tư.

Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số: đã triển khai chuyên trang, chuyên mục về chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Báo Đồng Nai; Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai; Đài truyền thanh huyện và truyền thanh xã. Các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh liên tục cập nhật các thông tin về chuyển đổi số để kịp thời chuyển tải thông tin đến doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh để nắm; triển khai phổ biến “Cẩm nang chuyển đổi số của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông” đến từng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu, nâng cao nhận thức và áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số.

one.jpg 
Nền tảng học trực tuyến (onetouch.mic.gov.vn)
 

Phổ biến kỹ năng số: cử nhân sự tham gia lớp bồi dưỡng đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số tại địa phương. Học trực tuyến thông qua Nền tảng mở đại trà của Bộ TT&TT tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn; đồng thời đã tham mưu văn bản cử 865 cán bộ, công chức thuộc UBND các xã/phường của 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tham dự Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND cấp xã gửi Bộ TT&TT để được cấp tài khoản học trực tuyến thông qua Nền tảng mở đại trà của Bộ TT&TT tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn. Hiện tại, đang chờ Bộ TT&TT cấp tài khoản để tham gia khóa học. Dự kiến trong năm 2022, sẽ triển khai 02 lớp tập huấn về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh theo văn bản số 5916/UBND-KGVX ngày 13/6/2022 về việc tổ chức tập huấn về chuyển đổi số.

Thúc đẩy toàn diện tất cả các phương tiện thanh toán số: đã triển khai ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí tại cơ sở y tế gồm: Triển khai sử dụng thẻ One Card tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai (thẻ One Card có tích hợp thông tin cá nhân bệnh nhân và mã số BHYT, tích hợp chức năng thanh toán); Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc phối hợp với các Ngân hàng triển khai thanh toán qua máy POS tại phòng bệnh và qua các ví điện tử. Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện.

Phát triển thương mại điện tử, thương mại số: Trong 6 tháng đầu năm 2022, số hộ sản xuất tham gia trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai: tổng số tài khoản đăng ký: 25; tổng số sản phẩm lên sàn: 200 sản phẩm. Số Hộ sản xuất tham gia trên thương mại điện tử Vỏ sò và Postmart: tổng số hộ sản xuất được tạo tài khoản trên sản TMĐT: 125.805 hộ; tổng số tài khoản hoạt động: 56.405 tài khoản; số sản phầm lên sàn: 912 sản phẩm; tổng số giao dịch: 4.794 giao dịch; tỷ lệ giao dịch/tài khoản hoạt động: 80%.

san.jpg 
 

Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai (http://ecdn.vn/)

Đối với Quy hoạch đô thị thông minh: xây dựng và ban hành Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai, phiên bản 1.0 tại Quyết định số 5209/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; ban hành Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 về phê duyệt Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, ban hành văn bản số 5472/UBND-KGVX ngày 01/6/2022 hướng dẫn việc triển khai mô hình Trung tâm điều hành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tiếp tục triển khai thí điểm Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (IOC) Đồng Nai, Trung tâm điều hành thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh.

Phát triển Hệ thống thông tin báo cáo: xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai kết nối, tích hợp chia sẽ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại đã triển khai đến 22 sở, ngành và 11 địa phương; đã tạo lập 142 biểu mẫu báo cáo số liệu, 29 biểu mẫu báo cáo thuyết minh cho 27 cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ cung cấp dữ liệu thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ theo yêu cầu, chỉ tiêu của Văn phòng Chính phủ; các đơn vị còn lại thực hiện báo cáo theo biểu mẫu nội bộ của đơn vị cung cấp.

Khai thác Cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức: phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức (phần mềm do tỉnh Đồng Nai xây dựng): Năm 2016, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng và triển Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức, đến nay đã triển khai đến tất cả các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 11 huyện, thành phố, 170 xã/phường trên địa bàn tỉnh, thông tin về hồ sơ của cán bộ, CCVC được cập nhật lên hệ thống.

Kết nối, chia sẽ dữ liệu: hoàn thành kết nối hệ thống quản lý văn bản của tỉnh với hệ thống quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; kết nối, tích hợp chia sẽ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hiện các hệ thống này đang vận hành ổn định, đáp ứng được nhu cầu thực hiện công tác điều hành trên địa bàn tỉnh; ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 13/4/2022.

T.M.A​CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai