Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin hoạt động sở
Sở Thông tin và Truyền thông triển khai pháp luật tháng 9
Cập nhật 30/08/2022 21:39 Xem với cỡ chữ

Ngày 30/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai pháp luật. Tham dự buổi triển khai có toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở.

Buổi triển khai bao gồm 03 nội dung:

Thứ nhất, thực hiện văn bản số 8080/UBND-THNC ngày 03/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Sở Thông tin và Truyền thông đã phổ biến nội dung của 05 Luật mới gồm: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

BCVr.jpg
Báo cáo viên pháp luật thuộc Sở triển khai tại hội nghị

Thứ hai, căn cứ văn bản số 1571/TT-NV4 ngày 09/8/2022 của Thanh tra tỉnh về đề nghị tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Sở đã tuyên truyền các quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu, khiếu nại lần hai; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; các quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại và tố cáo...

gi.jpg
Quang cảnh hội nghị

Nội dung triển khai cuối cùng là pháp luật về phòng chống tham nhũng, quyền và nghĩa vụ cũng như vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong của cán bộ công chức đối với công tác phòng chống tham nhũng, kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP  ngày 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị có hiệu quả và đã đạt được mục đích, giúp toàn thể cán bộ, công chức, người lao động nắm được nội dung của các Luật mới được ban hành, nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng như nắm rõ các quy định về khiếu nại, tố cáo.

TC

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai