Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động chuyên ngành
Kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính
Cập nhật 23/09/2022 15:13 Xem với cỡ chữ

Nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị tại Kế hoạch số 218/KH-STTTT ngày 24/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông đạt hiệu quả, chất lượng. Sở đã ban hành quyết định số 138/QĐ-STTTT ngày 23/9/2022 về thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở.

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra các phòng, đơn vị thuộc Sở trong tháng 10/222 với các nội dung quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại: Kế hoạch số 215/KH-STTTT ngày 24/01/2022 về cải cách hành chính năm 2022 với 32 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, trong đó có 21/32 nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên; 07/32 nhiệm vụ có thời hạn; 02/32 nhiệm vụ thực hiện thực hiện theo kế hoạch; 02/32 nhiệm vụ thực hiện theo hướng dẫn và 26 nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 136/KH-STTTT ngày 17/01/2022 kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.

Việc kiểm tra để rà soát tiến độ thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đã ban hành; ghi nhận các khó khăn, vướng mắc của các phòng ban, đơn vị trực thuộc để kịp thời tổng hợp có báo cáo giúp Ban Giám đốc kịp thời chỉ đạo, định hướng cho việc thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính được tốt hơn làm cơ sở để đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Sở. 

N.T.H​

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai