Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin chỉ đạo điều hành
Phối hợp thông tin Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025.
Cập nhật 16/01/2023 07:18 Xem với cỡ chữ

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh phối hợp thông tin, tuyên truyền Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của từng ngành, lĩnh vực để lồng ghép các nội dung về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt vào các đề án, dự án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân nhất là người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh (chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã) tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về thanh toán không dùng tiền mặt, các tiện ích, tiện lợi, các chính sách của Nhà nước, của ngành về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; tuyên truyền về thanh toán qua Ngân hàng đối với các dịch vụ công; thuế; điện; nước; học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. 

Đồng thời, Sở cũng đề nghị các đơn vị thông tin đến người dân các biện pháp nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và xử lý khi bị lợi dụng trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh. 

 

T.H

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai