• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
​Quy chế phối hợp về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 

Ngày 06/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai (Sở TTTT) và Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TTTT trên địa bàn tỉnh. 

Quy chế được ký kết với mục đích nhằm đảm bảo được sự kết nối tập trung, thống nhất xuyên suốt trong sự chỉ đạo, điều hành của Bộ đối với sự phối hợp của Văn phòng Bộ với Sở TTTT tỉnh Đồng Nai, đồng thời tăng cường trách nhiệm, sự đoàn kết, gắn bó trong thực hiện công việc và trao đổi thông tin để phối hợp xử lý những vướng mắc, hỗ trợ nhau hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ. Cùng phối hợp thực hiện chế độ báo cáo tổng hợp định kỳ, đột xuất phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; Phối hợp tổ chức, phục vụ các sự kiện, Hội nghị trong lĩnh vực TTTT trên địa bàn; Đảm bảo điều kiện, phương tiện phục vụ kịp thời các hoạt động của lãnh đạo Bộ và của Sở TTTT tỉnh Đồng Nai tại địa bàn trong thời gian công tác theo chương trình, kế hoạch công tác.

kyquychebo2.jpg
Đại diện Sở TTTT Đồng Nai và Đại diện Văn phòng Bộ ký kết quy chế phối hợp

Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.Hồ Chí Minh là đầu mối theo dõi tổng hợp các nội dung phối hợp của Sở TTTT tỉnh Đồng Nai báo cáo Chánh Văn phòng, tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các công việc và kết quả việc thực hiện Quy chế. Sở TTTT tỉnh Đồng Nai giao cho Văn phòng Sở là cơ quan thường trực, đầu mối liên lạc, chủ trì, theo dõi, giám sát, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra, tham mưu Giám đốc Sở tổ chức sơ kết và tổng kết việc thực hiện Quy chế. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 06/01/2023.

N.T.​H


Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai