• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023

Ngày 01/3/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ng​uyễn Sơn Hùng đã ký ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023. Theo đó mục tiêu Chuyển đổi số đến năm 2025 đưa tỉnh Đồng Nai nằm trong top 10 cả nước về Chuyển đổi số, với các chỉ tiêu cần đạt được cụ thể:

Người dân và doanh nghiệp sử dụng DVCTT được định danh và xác thực  thông suốt từ TW đến địa phương đạt tỷ lệ 40%.

Tỷ lệ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến đạt 30%.

Hình thành kho dữ liệu lưu trữ điện tử phục vụ Hồ sơ được tạo, lưu trữ, chia sẽ dữ liệu điện tử.

Hoạt động kiểm tra của Cơ quan QLNN được thực hiện thông qua môi trường số và HTTT quản lý đạt 30%.

Tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trực tuyến đạt 50%.

Tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục đạt 50% (không áp dụng đối với dữ liệu phục vụ công tác quân sự, quốc phòng).

Tỷ trọng TMĐT trong tổng mức bán lẻ đạt trên 9%

Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 60%.

Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt tỷ lệ 50%.

Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xã đạt 30%. Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90%.

Tỷ lệ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt tỷ lệ 30%

Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số đạt tỷ lệ 30%

Trong năm nay, có 156 nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện với tổng kinh phí hơn 1,6 ngàn tỷ đồng.

​​Để đạt được mục tiêu Kế hoạch đã đề ra, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai văn bản số 451/STTTT-CNTTVT ngày 06/3/2023, trong đó đề nghị các cơ quan, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

Xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan, địa phương năm 2023, đồng thời gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/4/2023 để tổng hợp.

Khẩn trương tập trung rà soát thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh. Định kỳ 6 tháng 1 lần (trước ngày 15/6/2023 và trước ngày 05/01/2024) tổng hợp báo tình hình thực hiện các dự án năm 2023 trong đó nêu tiến độ đến thời điểm hiện tại, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện và có đề xuất kiến nghị cụ thể cơ quan xử lý các tồn tại đảm bảo các dự án triển khai theo đúng theo tiến độ đã đăng ký.

Đây là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá công vụ về ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành. Đề nghị các cơ quan, địa phương thực hiện nhằm đảm bảo đúng tiến độ các nội dung được UBND tỉnh giao.

Đính kèm: 49-KH-UBND-Chuyendoiso2023.pdf​


Dương Hiếu

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai